Suomalainen asunnottomuustyö sai historiikkinsa

  • 24.9.2018
  • Uutinen

Asunnottomuuspolitiikan murros on nyt koottu kirjaksi. Yömajasta omaan asuntoon kertoo ongelman selättämisestä ja asunto ensin -mallin synnystä.

Asunnottomuus on äärimmäinen syrjäytymisen muoto. Yömajasta omaan asuntoon -teos kertoo ongelman selättämisestä: suomalaisen asunto ensin -mallin synnystä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä.

Kirja kuvaa, miten järjestelmän muutos tapahtui ja uudet ratkaisut syntyivät. Valtiovallan, keskeisten kaupunkien ja kolmannen sektorin vahva sitoutuminen on ollut ratkaisevaa uuden toimintamallin läpimurrossa ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä.

Samalla monilla yksilöillä on ollut merkittävä vaikutus asunnottomien parissa tehtävässä työssä, yhteisönsä rakentamisessa, palvelujen kehittämisessä ja asunnottomuuteen liittyvän politiikan luomisessa.

Mukana ovat muun muassa Arvid von Martens ja Kovaosaisten ystävät, Arvo Parkkila ja Suoja-Pirtti, Ilkka Taipale ja Marraskuun liike, Heikki S. Von HertzenPaula Kokkonen ja Helsingin kaupunki, Hannu Puttonen ja Y-Säätiö, Juhani Roiha ja Vailla vakinaista asuntoa ry, Ulla Saarenheimo ja Asuntohallitus sekä Paavo Voutilainen ja Helsingin Diakonissalaitos.

Kirjan on toimittanut pitkänlinjan asunnottomuusasiantuntija Peter Fredriksson. Y-Säätiö on ollut mukana tuottamassa kirjaa yhteistyössä Into Kustannuksen kanssa.

Lisätietoja ja kirjan tilaukset:
Into-kustannus