Y-Säätiö laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

  • 1.10.2018
  • Uutinen

Transaktio kiinnosti laajasti sijoittajia Suomessa ja Ruotsissa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen ei ole sallittua.

Y-Säätiö laskee liikkeeseen ensimmäisen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainansa 4.10.2018. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja se erääntyy 4.10.2023. Lainalle maksetaan kiinteää 3,125 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä yli 25 sijoittajaa.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään muun muassa Y-Säätiö-konsernin uusien kiinteistöjen hankintaan, säännöissä määrätyn tarkoituksen mukaisten toimintojen toteuttamiseen ja toimintojen uudelleenrahoittamiseen.

”Olemme tyytyväisiä sijoittajien suureen kiinnostukseen ja luottamukseen Y-Säätiötä ja sen yhteiskunnallista tehtävää kohtaan”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Danske Bank A/S ja Svenska Handelsbanken AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Asianajotoimisto Borenius Oy toimi yhtiön juridisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Kari Komu, talousjohtaja, puh. +358 (0) 40 530 2671

Y-Säätiö

Y-Säätiö-konserni tarjoaa viihtyisiä ja kohtuuhintaisia asuntoja ympäri Suomen. Konserni omistaa yhteensä 16 834 vuokra-asuntoa yli 50 paikkakunnalla. Säätiön vuokra-asuntokantaan kuuluu sekä erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja että tavanomaisia ARA-vuokra-asuntoja (Kiinteistö Oy M2-Kodit). Säätiön tavoitteena on omistaa 2020 loppuun mennessä vähintään 20 000 vuokra-asuntoa.

HUOMAUTUS:

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksessa eikä sen perusteella pyritä hankkimaan tai myymään Y-Säätiö sr:n (”Säätiö”) arvopapereita eikä sitä tule pitää Säätiön arvopapereiden hankkimista tai myymistä koskevana tarjouspyyntönä. Tämän tiedotteen sekä siihen liittyvien joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevien asiakirjojen välittäminen saattaa tietyillä lainkäyttöalueilla olla lain vastaista tai siihen saatetaan soveltaa lakiin perustuvia rajoituksia. Mihinkään toimiin ei ole ryhdytty joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai luokittelemiseksi eikä muutoin joukkovelkakirjalainaan liittyvän yleisöannin sallimiseksi millään lainkäyttöalueella. Joukkovelkakirjalainaan liittyvät tarjous- tai muut asiakirjat voidaan vastaanottaa ainoastaan soveltuvien poikkeusten tai rajoitusten mukaisesti. Tämän tiedotteen tai tarjous- tai muun asiakirjan mahdollisesti vastaanottaneen henkilön tulee ottaa selvää kaikista soveltuvista rajoituksista ja toimia niiden mukaisesti. Tätä tiedotetta tai tarjous- tai muita asiakirjoja ei saa välittää tai julkaista missään sellaisessa maassa tai millään sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tai jolla niiden välittäminen tai julkaiseminen rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai edellyttäisi muuhun kuin Suomen lainsäädäntöön perustuvia toimenpiteitä. Tätä tiedotetta tai tarjous- tai muita asiakirjoja ei erityisesti saa välittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, missä joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai siihen liittyviä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevia asiakirjoja tule toimittaa edellä mainituissa valtioissa asuville henkilöille. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Säätiön arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Säätiöllä tai pääjärjestäjillä tai niiden sidosyhtiöt tai edustajat eivät vastaa oikeudellisesti minkään henkilön tekemästä rikkomuksesta riippumatta siitä, onko kyseinen Säätiön arvopapereihin, mukaan lukien joukkovelkakirjalaina, sijoittamista tai niiden myyntiä harkitseva henkilö tietoinen rajoituksista vai ei. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään vuonna 1933 annetun Yhdysvaltain arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään osavaltion arvopaperiviranomaisen alaisuuteen. Joukkovelkakirjalainaa ei voida tarjota, myydä, pantata tai muutoin suoraan tai epäsuorasti siirtää Yhdysvaltojen sisäisesti tai Yhdysvaltojen kansalaiselle tai tämän puolesta tai eduksi (siten kuin on määritetty Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaisessa Regulation S -säännöksessä (”Regulation S -säännös”)) muutoin kuin Regulation S -säännöksessä määritellyn Yhdysvaltojen ulkopuolella tapahtuvan transaktion yhteydessä ja kyseisen säännöksen mukaisesti.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän tiedotteen ja joukkovelkakirjalainaan liittyvien tarjousasiakirjojen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan a) henkilöille, joilla on rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (”Säädös”) 19(5) artiklassa tarkoitettua sijoitustoimintaan liittyvää ammatillista kokemusta, tai b) Säädöksen 49(2) artiklan (a)–(d) kohdissa tarkoitetuille korkean nettoarvon yhteisöille sekä muille Säädöksen 49(1) artiklassa tarkoitetuille henkilöille, joille tietoja voidaan lainmukaisesti välittää (jäljempänä yhdessä ”asianmukaiset henkilöt”). Ainoastaan asianmukaiset henkilöt voivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa harjoittaa tähän asiakirjaan liittyvää sijoitustoimintaa, ja muut kuin asianmukaiset henkilöt eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eivätkä luottaa tähän asiakirjaan tai sen sisältöön.

 

***

Y-Foundation issues a EUR 75 million bond

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan or Singapore, or any other jurisdiction in which the distribution or release would not be permissable.

Y-Foundation issues a senior unsecured bond of EUR 75 million on 4 October, 2018. The five-year bond matures on 4 October, 2023 and it carries a fixed annual interest of 3.125 percent. The offering was subscribed by over 25 investors.

The net proceeds from the bond offering will be used for financing of acquisition of real estates and operations conducted in accordance with the purpose set in by-laws and for refinancing.

“We are very pleased at the great interest and trust shown by the investors to Y-Foundation and it’s social role”, says Mr. Juha Kaakinen, CEO of Y-Foundation.

Danske Bank A/S and Svenska Handelsbanken AB (publ) act as the lead managers for the bond issue. Borenius Attorneys Ltd acts as the legal advisor to the foundation.

For more information, please contact:

Mr. Kari Komu, CFO, tel. +358 (0)40 530 2671

Y-Foundation

Y-Foundation offers comfortable and affordable rental homes around Finland. The Group owns 16 834 rental apartments in over 50 municipalities. The Y-Foundations portfolio includes both apartments aimed for special groups and ordinary ARA-apartments (M2-Kodit). By the end of 2020 Y-Foundation aims to own at least 20 000 rental apartments.

DISCLAIMER:

This release is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Y-Säätiö sr (the “Foundation”). The distribution of this release and the related material concerning the issuance of the bond may, in certain jurisdictions, be unlawful or restricted by law. No actions have been taken to register or qualify the bond, or otherwise to permit a public offering of the bond, in any jurisdiction. Any offering material or documentation related to the bond may be received only in compliance with applicable exemptions or restrictions. Persons into whose possession this release or any such offering material or documentation may come are required to inform themselves of and observe all such restrictions. This release and any such offering material or documentation may not be distributed or published in any country or jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction or would require actions under the laws of a state or jurisdiction other than Finland. In particular this release and any such offering material or documentation may not distributed or published in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan or Singapore or any other jurisdiction in which it would not be permissible to offer the bond and this release and any related material concerning the issuance of the bond may not be sent to any person in the aforementioned jurisdictions. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or tender, or a solicitation of an offer to buy or sell any of the Foundation’s securities including the bond to any person in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale or tender would be unlawful. Neither the Foundation nor the lead managers, or their affiliates or representatives accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting the Foundation’s securities including the bond are aware of such restrictions. The bond has not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state of the United States. The bond may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, a U.S. Person (as defined in Regulation S (“Regulation S”) under the U.S. Securities Act), except in offshore transactions within the meaning of and in accordance with Regulation S.

In the United Kingdom, the information provided in this release and any offer materials relating to the bond is addressed to and directed only at (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and other persons to whom it may be lawfully communicated, falling within Article 49(1) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment activity to which this document relates is only available to and will only be engaged in with relevant persons, and any person who is not a relevant person must not act or rely on this document or any of its contents.