Eriarvoisuustyöryhmä: Asunnottomuus puolitettava

  • 23.3.2018
  • Uutinen

Pääministerin asettama eriarvoisuutta pohtinut työryhmä esittää lisää kohtuuhintaista asumista ja toimia asunnottomuuden puolittamiseksi.

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä sai tehtäväkseen etsiä keinoja, joilla yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä torjuttaisiin ja vähennettäisiin. Professori Juho Saaren vetämässä ryhmässä oli laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, heidän joukossaan myös Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Ryhmän esittämät toimenpiteet koskettavat elämän kaikkia osa-alueita. Keskiössä ovat myös asumisen kysymykset.

Asumisen eriarvoistavaan kehitykseen työryhmä esittää ratkaisuksi kohtuuhintaisten asuntojen tuotannon lisäämistä. Valtion tukemien vuokra-asuntojen osuus pitäisi ryhmän mukaan olla jatkossa pääsääntöisesti 30 prosenttia kaupunkiseutujen koko asuntotuotannossa.

Myös asuinalueiden eriytymiseen ehdotetaan toimia, sillä oman asuinalueen vaikutus hyvinvointiin kohdistuu voimakkaimmin juuri heikoimmassa asemassa oleviin. Avainasemassa on raportin mukaan erityisesti ennaltaehkäisevät palvelut sekä työ- ja koulutusmahdollisuudet.

Asunnottomuus alle 4 000 ihmiseen

Ryhmä esittää myös, että vuoteen 2023 mennessä asunnottomuus saadaan puolitettua alle 4 000 ihmiseen.

Tätä tukemaan ryhmä ehdottaa perustettavaksi laaja-alaisen yhteishankkeen, joka jatkaisi asunnottomuuden poistamiseen keskittyvää Asunto ensin -työtä vuosina 2019–2023.

Työryhmä esittää, että ympäristöministeriön koordinoiman ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä olisivat tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvat, joita on asunnottomista 80 prosenttia. Kohderyhmään kuuluisivat myös tarpeettomasti laitoksissa asuvat ihmiset.

”Asunnottomuuden puolittaminen on vain välitavoite, sillä asunnottomuuden poistaminen on edelleen se varsinainen tavoite. Työryhmän työskentely oli avointa, määrätietoista ja kunnianhimoista ja oli hieno huomata, minkä painoarvon asuminen ja asunnottomuuden poistaminen saivat ryhmän työskentelyssä ja esityksissä”, Juha Kaakinen sanoo.

Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta.

Lue lisää:
Valtioneuvoston tiedote ja työryhmän raportti