Asumisneuvontakoulutus: Eri keinot

Koulutuksessa kuullaan monipuolisia esimerkkejä erilaisista keinoista toteuttaa asumisneuvontaa. Esitellyiksi tulevat Espoon kaupungin asumisneuvonnan toimintamuodot, Helsingin kaupungin asumisneuvonnan chat sekä malli, jossa asumisneuvontatiimiin kuuluu myös psykiatrinen sairaanhoitaja, Raahen malli nuorten itsenäisen asumisen tukemisesta sekä Sininauhasäätiön PopUp-asumisneuvonta. Lisäksi koulutuksessa pohditaan yhdessä, miten asumisneuvonnan keinoja voisi kehittää entisestään vastaamaan ammattilaisten ja asiakkaiden tarpeita.

Ohjelma

Koulutus on tarkoitettu asumisneuvojille, ja se on maksuton. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Jos saat ilmoittautuessasi ilmoituksen täydestä koulutuksesta, voit kysyä peruutuspaikkoja sähköpostilla verkostokehittajat(at)ysaatio.fi.

Koulutukseen voi osallistua etäyhteydellä klo 15 asti, jolloin aloitetaan ryhmätyöosuus. Ilmoittaudu etäosallistujaksi

Koulutuksen järestävät ARA ja Verkostokehittäjät yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden asumisneuvonta.

Alustukset:

Espoon asumisneuvonnan toimintamuodot

Asumisneuvonnan chat-palvelut

Asumisneuvonnan chat-palvelut pdf-versio

Asumisneuvonnan psykiatrinen sairaanhoitaja -malli

Nuorten itsenäisen asumisen tukeminen Raahessa

PopUp-asumisneuvonta – Sininauhasäätiö

Ryhmätyöskentelyn kooste