Yves Leterme: “Euroopan maiden on oltava samaa mieltä siitä, että alueen asunnottomuus on hälyttävä ongelma”

  • 17.3.2022
  • Uutinen

Belgian entinen pääministeri ja The European Platform on Combating Homelessness -foorumin puheenjohtaja Yves Leterme vieraili tilaisuudessamme 10.3.2022. Hänen mukaansa nyt jos koskaan tarvitaan yhteistä suuntaa ja poliittisia päätöksiä, jotka johtavat konkreettisiin tekoihin. 

Belgian entinen pääministeri ja The European Platform on Combating Homelessness -foorumin puheenjohtaja Yves Leterme vieraili tilaisuudessamme 10.3.2022. Hänen mukaansa nyt jos koskaan tarvitaan yhteistä suuntaa ja poliittisia päätöksiä, jotka johtavat konkreettisiin tekoihin.

Yves Leterme osallistui Euroopan asunnottomuustilannetta käsitelleeseen keskustelupaneeliin Y-Säätiön järjestämässä Jotta jokaisella on koti -tilaisuudessa. Paneeliin osallistuivat myös asunnottomuusjärjestö FEANTSAn johtaja Freek Spinnewijn ja Y-Säätiön entinen toimitusjohtaja, Senior Advisor Juha Kaakinen. Puhujat keskustelivat siitä, mitä Euroopan räjähdysmäisesti kasvaneille asunnottomuusluvuille voitaisiin käytännössä tehdä.

Pitkään politiikassa työskennellyt Leterme painotti puheenvuoroissaan sitä, kuinka tärkeää on vakiinnuttaa asunnottomuus ilmiönä poliittisen päätöksenteon agendalla. Hänen mukaansa asunnottomuuden poistaminen on melko uutta maaperää eurooppalaisille päättäjille.

“Eurooppa haluaa olla hyvinvointivaltioiden yhteenliittymä, mutta se ei ole saavuttanut osallisuuteen liittyviä tavoitteita. Miten ihminen voi olla osa yhteiskuntaa, jos hänellä ei ole kattoa päänsä päällä”, Leterme pohti.

Euroopan laajuista työtä asunnottomuuden kitkemiseksi

Vuonna 2021 Euroopan komissio perusti The European Platform on Combating Homelessness -foorumin, jonka puheenjohtajana Leterme toimii. Sen tavoite on vahvistaa Euroopan jäsenmaiden yhteistyötä asunnottomuuden poistamisessa.

Alustan tarkoitus pitää asunnottomuutta pinnalla poliittisessa päätöksenteossa, muodostaa Euroopan laajuista yhteistä näkemystä ilmiöstä ja tuoda yhteen eri tahoja päättäjistä rahoittajiin konkreettisten tekojen kehittämiseksi. Työn alla on aikataulu, rahoitus ja  toimenpiteet, joiden avulla asunnottomuustyön tekijöitä tuetaan kentällä.

Haluamme tuoda asunnottomuustyön ammattilaiset, paikalliset ja alueelliset toimijat, päättäjät ja järjestöt yhteen jakamaan osaamista ja tietoa.

“Olemme viettäneet monia pitkiä tuokiota yhden pöydän ympärillä. Haluamme tuoda muun muassa asunnottomuustyön ammattilaiset, paikalliset ja alueelliset toimijat, päättäjät ja järjestöt yhteen jakamaan osaamista ja tietoa. Kun poliittinen tahto ja taloudelliset resurssit kohtaavat, pystymme lisäämään yhteiskunnallista osallisuutta Euroopassa”, Leterme sanoo.

Letermen mukaan alustan tavoitteena on taata asunnottomuudelle päätöksenteossa tila, joka sille kuuluu. Yhteistä tahtoa todella on: Leterme kertoi olevansa positiivisesti yllättynyt siitä, että kaikki unionin 27 jäsenvaltiota ovat jo saavuttaneet yksimielisyyden aiheesta.

Asunnottomuustyön muutoksia pitää tehdä näkyväksi seuraavina vuosina

Keskustelupaneeliin osallistuneet asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että eurooppalaiseen asunnottomuustyöhön tarvitaan huomattavia taloudellisia sijoituksia ja pysyviä toimintamalleja. Sota Ukrainassa luo hälyttävää tarvetta asunnoille, eikä koronapandemiasta ole vielä täysin päästy.

“Asunnottomuutta kokeneiden ja sotaa pakenevien ihmisten määrästä on vaikea puhua lukuina, koska luvut eivät shokeeraa enää”, FEANTSAn Freek Spinnewijn tiivisti. Hän painotti Euroopan laajuisen asunnottomuusalustan merkitystä ja kehotti asunnottomuustyön ammattilaisia jopa painostamaan sitä, jotta tuloksia aidosti syntyy.

Juha Kaakinen, joka jatkaa toimitusjohtajan pestistä eläkkeelle jäätyään Y-Säätiön Senior Advisorina huhtikuun loppuun, tiedosti Suomen erityisen aseman suhteessa muihin EU-maihin. Hän on kuitenkin varovaisen optimistinen tulevaisuuden suhteen.

“Vietettyäni aikaa näiden herrasmiesten kanssa minulla on enemmän luottamusta siihen, että Euroopan tasolla nähdään tulevaisuudessa aitoa kehitystä”, hän sanoi.