Y-Säätiö, ammattiliitot ja Tradeka vuokra-asuntojen rakennuttamissopimukseen

  • 22.3.2017
  • Uutinen

Y-Säätiö solmi aiesopimuksen Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n kanssa.

Y-Säätiö on solminut aiesopimuksen Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n kanssa valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamisesta.

Y-Säätiön ja liittojen tavoitteena on rakennuttaa 10 vuoden korkotukimallilla merkittävä määrä asuntoja pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin lähivuosina.

Yhteistyö koskee sekä asuntojen rakennuttamista, omistamista ja vuokraamista. Sopimuksen puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä myös rakennusliikkeiden kanssa. Kohtuuhintaisuus toteutuu sitä kautta, että sijoittajat tyytyvät normaalia alhaisempaan tuottoon.

”Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjonta pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen kasvukeskuksissa on ollut jo pitkään riittämätöntä. Päämääränä on, että näillä alueilla saataisiin lisättyä kohtuuhintaiseen asumiseen varattua tonttitarjontaa ja siten suunnattua asuntojen tarjontaa pienituloisille kotitalouksille”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Y-Säätiö ja liitot aikovat hakea kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen soveltuvia tontteja kunnilta yhteishakemuksilla. Kutakin käynnistyvää rakennushanketta varten perustetaan oma kiinteistöyhtiö ja hankkeisiin haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 10-vuotista korkotukirahoitusta.