Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) kansainvälinen tutkija-arviointi Katajanokalla 17.9.

  • 19.9.2014
  • Uutinen

Seminaarissa tuotiin esiin vertaistuen suuri merkitys asumisen onnistumisen tukena.

Y-Säätiö järjesti 17.9.2014 Katajanokalla seminaarin, jossa saatiin kuulla tutkija-arvioinnin alustavia tuloksia.

Suomessa on vuodesta 2008 lähtien toteutettu kansallista PAAVO -ohjelmaa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Ohjelman aikana useampi tuhat asunnotonta on saanut asunnon ja tukea elämänsä järjestämiseen. Yli 80 % heistä on onnistunut asumisessaan. Säästöt yhteiskunnalle ovat olleet huomattavat.

Ympäristöministeriön rahoittamassa arviointihankkeessa tutkijaryhmä on perehtynyt ohjelman taustaan ja toteutukseen. Tutkijaryhmään kuuluvat Dennis P. Culhane Pennsylvania yliopistosta, Nicholas Pleace Yorkin yliopistosta, Marcus Knutagård Lundin yliopistosta sekä Riitta Granfelt Tampereen yliopistosta.

Tutkijoiden omien puheenvuorojen lisäksi seminaarissa käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu, johon tutkijoiden lisäksi osallistuivat professori Kirsi Juhila Tampereen yliopistosta ja johtaja Freek Spinnewijn FEANTSAsta. Puheenjohtajana toimi erityisasiantuntija Peter Fredriksson ympäristöministeriöstä.

panelistit
Panelistit vasemmalta oikealle: Nicholas Pleace, Marcus Kuntagård, Peter Fredriksson,Riitta Granfelt, Dennis P. Culhane, Kirsi Juhila.

Keskustelussa nousi vahvasti esiin asukkaan tarpeiden mukaisten palveluiden tärkeys.  Tämä ei välttämättä tarkoita vahvasti tuettua asumista, vaan esimerkkinä tuotiinkin vertaistuen suuri merkitys asumisen onnistumisen tukena. Jo palveluiden ja tukitoimintojen suunnitteluvaiheeseen tarvittaisiin myös kokemusasiantuntijoiden mukanaoloa.

Ihmisten kiinnittymistä yhteiskuntaan voisi tukea esimerkiksi järjestämällä harrastustoimintaa kodin ulkopuolella. Myös asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuus palvelisi ennaltaehkäisevänä tekijänä asumisen onnistumisessa. Asumisen tuella ja palveluilla tulisi pyrkiä nimenomaan rikkomaan niitä rajoja jotka eristävät ihmistä.

Keskustelussa tuotiin esiin, että asumissosiaalityön ammatti-identiteetin kehittämiseksi tulisi asumissosiaalinen työ saada osaksi sosiaalityön yliopisto-opintoja. Työ vaatii omanlaistaan erityisosaamista ja se on kehittymässä voimakkaasti.

FEANTSAn johtaja Freek Spinnewijn myös korosti että Y-Säätiön toimintamalli on Euroopassa ainoa laatuaan.

kv seminaari yleisöä

Lopullinen tutkijaraportti valmistuu loppuvuodesta 2014 ja tuloksia tullaan hyödyntämään tulevan ohjelmakauden suunnittelussa.

Puhujien esityksiin voi tutustua tarkemmin täältä.