Majatuvankujan tukiasumisyksikössä avoimet ovet

  • 25.5.2015
  • Uutinen

Majatuvan yhteisöllisyys rohkaisee kohti itsenäistymistä

Majatuvankujan tukiasumisyksikkö on kuulunut reilun vuoden verran Perusturvakuntayhtymä Karviaisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluvalikkoon. Yksikön apulaisosastonhoitaja Jarno Keskinen toteaa, että ensimmäinen toiminta vuosi on ollut uuden opettelemista ja hyvienkäytänteiden luomista.

Kaikki yksikön 20 asuntoa ovat saaneet asukkaansa ja yksikössä toimiva kuntouttava yhteistoiminta eli päivätoiminta on alkanut vakiintumaan. Mm. Majatuvan päivätoiminnan herkkukeittiö = Majatuvan master chef antaa mahdollisuuden harjoitella sellaisten ruokien valmistamista, joita itse haluaisi tehdä omassa kodissaan. Yhteisessä keittiössä harjoitellaan terveellisen, monipuolisen ja edullisen ruuan valmistamista. Ruuan suunnittelu, tarvikkeiden hankinta, valmistus sekä kattaus ja jälkityöt hoidetaan yhdessä.

Majatuvalla asuminen on väliaikaista , ja asumisesta on tarkoituksena siirtyä itsenäisen asumisen harjoittelun myötä itsenäiseen asumiseen. Asukkaat ja heidän ohjaajansa ovat yhdessä tuumin paneutuneet yksilöohjauksen tuomiin haasteisiin ja näiden tuloksena jo toistakymmentä asukasta on siirtynyt Majatuvalta itsenäisempään asumiseen.

Jarno Keskisen mukaan asukkaat ovat kiitettävällä tavalla luoneet Majatuvalle kaikille sen asukkaille turvallisen asuinympäristön. Merkittävänä tekijänä tässä on ollut asukkaiden sitoutuminen omaan kuntoutussuunnitelmaan, omien elämäntaitojensa kehittämiseen sekä Majatuvan pitämiseen päihteettömänä tukiasumisyksikkönä.

Jarno keskisen mukaan tärkeää on ollut myös ohjaushenkilöstön sitoutuminen Majatuvan toimintaa ohjaaviin arvoihin, jotka ovat:

– Asiakaslähtöisyys: Kaikki toiminta lähtee asiakkaan tarpeesta.

– Yksilöllisyys: Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuu räätälöidysti asiakkaan tarpeet, kyvyt ja voimavarat huomioiden.

– Osallisuus: Asiakas on osallisena kaikkia häntä koskevissa suunnitelmissa, päätöksissä ja erityisesti kuntoutuksen toteutumisessa.

– Tasavertaisuus: kaikki asiakkaat sitoutuvat tukiasumissopimukseen ja kaikkia asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Asiakkaan ääni saadaan kuuluviin muun muassa säännöllisissä asukaskokouksissa. Majatuvan tukiasumisyksikön tavoitteena on tarjota asukkailleen koti ja turvallinen ympäristö.

Asukkaaksi Majatuvalle tullaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen eri palvelujen, kuten lastensuojelun jälkihuollon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kautta.

Lisää tietoa toiminnasta

Apulaisosastonhoitaja Jarno Keskinen p. 0942582956