Juha Kaakinen KOVA ry:n hallitukseen

  • 9.3.2016
  • Uutinen

Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen valittiin Kohtuuhintaisen asumisen edistäjät ry:n (KOVA) hallitukseen. Valinnan teki Helsingissä kokoontunut KOVAn vuosikokous.

Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen valittiin Kohtuuhintaisen asumisen edistäjät ry:n (KOVA) hallitukseen. Valinnan teki Helsingissä kokoontunut KOVAn vuosikokous. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ahto Aunela (Tampereen Vuokratalosäätiö sr., Tampere), Teppo Forss (TVT Asunnot Oy, Turku), Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy), Jari Mäkimattila (A-Kruunu Oy) ja Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy, Vantaa). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia.

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana toimiva Timo Hyttinen. Hän on toiminut aiemmin KOVAn hallituksen jäsenenä yhdistyksen perustamisesta lukien.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry antoi vuosikokouksessa julkilausuman. Sen mukaan vuokrataloyhtiöt ovat merkittäviä investoijia Suomessa. KOVAn 16 jäsenyhteisöä investoi tänä vuonna yhteensä yli 925 miljoonaa euroa uusiin, kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin ja vuokratalojen perusparannuksiin. Summalla muun muassa käynnistetään yhteensä yli 4 400 uuden, kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttaminen eri puolille Suomea.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 155 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.