Helen Keats vierailulla Y-Säätiöllä

  • 22.4.2015
  • Uutinen

Y-Säätiön toimistolla kävi vierailulla 20.4 sussexilainen Rough Sleeping Advisor Helen Keats. Keats halusi tutustua Suomessa tehtävään asunto ensin –työhön ja erityisesti vaikeassa asemassa olevien naisten kanssa tehtävään työhön. Tapaamisessa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Peter Fredriksson esitteli Suomen asunnottomuusohjelmaa, tutkija Riitta Granfelt vapautuvien vankien kanssa tehtävää asumissosiaalista työtä tutkimuksen valossa sekä Helen Keats valoitti omaa työtään ja tuloksia asunnottomien kanssa. Tapaamisessa olivat paikalla edellä mainittujen sekä Y-Säätiön edustajien lisäksi PAAVOn ohjelmajohtaja Jari Karppinen, edustus Sininauhasäätiöltä ja edustus Helsingin diakonissalaitokselta. Keskustelu oli kaiken kaikkiaan antoisaa ja vilkasta.

Helen Keatsin esitys on luettavissa tästä Helen Keats_ presentation_Y foundation Helsinki 20 April 15.

Helen kertoi tekevänsä mielellään yhteistyötä eri asunnottomuustyön asiantuntijoiden kanssa ja häneen voi yhteistyökuvioista olla yhteydessä helenkeats@gmail.com