Demos Helsinki ja Y-Asunnot julkistivat asumisen manifestin

 • 6.11.2015
 • Uutinen

Kohtuuhintaisen urbaanin asumisen manifesti julkistettiin eilen Y-Säätiön 30-vuotisjuhlassa.

Y-Säätiön omistama Y-Asunnot on syksyn ajan tehnyt yhteistyötä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa. Työ käynnistyi elokuussa Flow-festivaaleilla  Flow Talks -työpajassa. Osana Demoksen hanketta on jo valmistunut Kohtuuhintaisen urbaanin asumisen manifesti, joka julkistettiin eilen Y-Säätiön 30-vuotisjuhlassa.

Manifestin keskeinen ajatus on se, että on eri asia suunnitella asuntoja kuin kaikille saatavilla olevaa urbaania asumista. Y-Asunnot tuo laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen tavallisten suomalaisten ulottuville ja vahvistaa kasvukeskusten kaupunginosien elinvoimaisuutta ja kaupunkimaisuutta.

 1. ASUMISEEN EI SAA MENNÄ KAIKKI RAHAT.

Monet kotitalouden menot kietoutuvat asumisen ympärille: vuokraan, päivittäiseen liikkumiseen ja kodin perushankintoihin. Fiksu, urbaani asuminen on sellaista, jossa näistä kaikista voi selvitä pienemmilläkin tuloilla.

Y-Asunnot sijoittaa asunnot hyvien yhteyksien päähän, rakentaa fiksusti, jakaa talon työt ja edistää tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttöä

2. ASUNNOISTA HYVÄÄN ASUMISEEN.

Asuminen ei ole vain asuinneliöitä vaan ihmisten toimintaa yksin ja yhdessä. Tuomalla asukkaat keskiöön ja ottamalla heidän osaamisensa käyttöön vahvistetaan sekä kohtuuhintaisuutta että viihtyisyyttä.

Y-Asunnot ottaa asukkaat tärkeimmäksi voimavaraksi asumisen kehittämiseen ja asuinympäristön ylläpitoon.

 1. TYÖ EI OLE KODIN VASTAKOHTA.

Työelämä muuttuu ja entistä harvempi tekee töitä samassa paikassa joka päivä. Yhä useammalle koti on myös työpaikka, tai yksi monista työn paikoista. Monipuolisesta asuinympäristöstä löytyy tapoja täydentää pieniä tuloja toistuvilla kunnossapitotöillä, satunnaisilla palvelutehtävillä tai uusilla jakamistalouden ratkaisuilla.

Y-Asunnot kehittää asumista, joka tukee työntekoa kotona ja lähiympäristössä.

 1. VUOKRAKODISSA SAA TEHDÄ ITSE.

Sisustaminen ja remontointi ovat tapoja tehdä asunnosta koti. Myös vuokra-asuntoa pitää saada muokata vastaamaan omia tarpeita ja mieltymyksiä.

Y-Asunnot tarjoaa asukkaille vapauksia ja välineitä muokata kodeista laadukkaampia ja yksilöllisempiä.

 1. YHTEISET TILAT JA TAVARAT TEKEVÄT YHTEISÖN.

Pyykkituvat, yhteiset olohuoneet sekä lainattavat kodinkoneet ja työkalut lisäävät naapuruston sosiaalisuutta. Ne vähentävät myös tarvetta omistaa itse ja tukevat näin asumisen kohtuuhintaisuutta.

Y-Asunnot luo sujuvan asumisen taloja, joissa yhteiskäyttö on sujuvaa ja naapurien kohtaaminen helppoa.

 1. HYVÄT NAAPURIT TEKEVÄT HYVÄN KODIN.

Parhaimmillaan naapureista tulee läheisiä ystäviä ja osa elämän turvaverkkoa. Rauhaton naapurusto taas on tärkeimpiä syitä muuttaa pois. Hyvillä ja selkeillä käytännöillä, hyvin suunnitelluilla tiloilla ja aktiivisella viestinnällä asukkaiden yhteiselosta tulee mukavampaa.

Y-Asunnot osallistuu asukkaidensa kotouttamiseen ja hyvähenkisen naapuruston kehittämiseen.

 1. ÄLYKÄS, DIGITAALINEN KOTI ON PAREMPAA YHTEISTYÖTÄ.

Digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia tapoja rakentaa naapuruston sujuvaa kanssakäymistä ja parantavat tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttöä.

Y-Asunnot tarjoaa asukkailleen parhaita mahdollisia digitaalisuuteen nojaavia jakamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen ratkaisuja.

 1. FIKSU ENERGIANKÄYTTÖ ON KOHTUUHINTAISUUTTA.

Lämmitys, sähkö ja vesi ovat asumisen keskeisiä kulueriä. Niiden kulutusta on mahdollista vähentää merkittävästi oikeilla teknisillä ratkaisuilla ja kannustimilla.
Y-Asunnot vähentää asuntojensa energiankulutusta ja hyödyntää tässä parhaita tarjolla olevia, asukaslähtöisiä ratkaisuja.

 1. URBAANILLA KOHTUUHINTAISTA.

Urbaanin, kantakaupunkimaisen asumisen suosio kasvaa. Laadukas urbaani asuinympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia monipuoliseen elämään pienilläkin tuloilla. Rakentamalla monipuolisesti asuntoja sinne, missä ihmiset haluavat asua, tehdään asumisesta kohtuuhintaisempaa.

Y-Asunnot ovat kohtuuhintaisia ja matka bussipysäkille ja palveluiden ääreen on järkevä.

 1. KOHTUUHINTAISELLA URBAANIA.

Uusi kohtuuhintainen asuminen tuo kaupunginosiin ihmisvirtoja ja vahvistaa palvelutarjontaa. Monipuolinen, kävelymittakaavainen kaupunginosa integroi erilaiset ihmiset tehokkaasti yhdeksi yhteisöksi.

Y-Asunnot rakentaa käveltäviä ja monipuolisia kaupunginosia yhteistyössä kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.