Yhteistyön merkitys korostui Y-Päivässä

  • 22.1.2020
  • Uutinen

Laaja joukko asiantuntijoita kokoontui Y-Päivään keskustelemaan asumisen kysymyksistä. Tapahtuma järjestetään vuosittain Y-Säätiön yhteistyökumppaneille.

Y-Päivä järjestettiin 15.1.2020 Helsingissä jo kahdettatoista kertaa. Tapahtuma kokosi Paasitornin auditorioon yli sata Y-Säätiön yhteistyökumppaneiden edustajaa ympäri Suomen.

Päivän aikana kuultiin monipuolisesti erilaisia puheenvuoroja asumisesta ja asunnottomuustyöstä. Keskiössä olivat muun muassa asumisen juridiset kysymykset sekä asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen.

Tilaisuudessa esiteltiin myös uusi Asunto ensin 2.0 -muutoslaboratoriotyöskentelyn malli. Sen pyrkimyksenä on kehittää Suomen Asunto ensin -periaatetta yhteistoiminnallisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi. Tavoitteena on mahdollistaa eri toimijoiden rajat ylittävä työ, jolla voidaan vastata nykypäivän monitaustaiseen asunnottomuuteen.

Jo tehtyyn muutoslaboratoriotyöskentelyyn on osallistunut monia asunnottomuustyön asiantuntijoita eri organisaatioista ja sitä on ohjannut Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmä.

Annalisa Sannino (oik.) ja Hannele Kerosuo Tampereen yliopistosta sekä Yrjö Engeström Helsingin yliopistosta ovat vetäneet Asunto ensin 2.0 -muutoslaboratorioita.

Myös Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen korosti puheenvuorossaan eri toimijoiden yhteistyön merkitystä asunnottomuustyössä. ”Yhdessä asunnottomuuden poistaminen voidaan tehdä todelliseksi”, hän muistutti. Esiin nousi myös uusi asunnottomuusohjelma, jonka kehittämisessä järjestöillä tulisi olla keskeinen rooli.

Y-Säätiö palkitsi pitkäaikaisia yhteystyökumppaneita

Y-Päivässä palkittiin vuoden yhteistyökumppanit. Tänä vuonna palkinnon saivat vertaisohjaaja ja mentori Jarmo Eronen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä sekä ohjelmajohtaja Jari Karppinen.

Palkintoperusteissa kiitettiin, että Jarmo Eronen on ansiokkaasti yhdessä Y-Säätiön asumisneuvonnan kanssa luonut asumisen polun mallia, jonka avulla on pystytty auttamaan vaikeassa asunnottomuustilanteessa olevia henkilöitä. Jari Karppinen puolestaan on edistänyt laaja-alaisesti monialaisissa verkostoissa tehtävää asunnottomuuden poistamistyötä sekä vahvistanut toimijoiden välisiä kumppanuuksia.

Elämäntyöpalkinto annettiin Riitta Järviselle Kouvolan Asunnot Oy:stä yli 30-vuotta kestäneestä pitkäjänteisestä ja rakentavasta yhteistyöstä. Y-Säätiö kiittää kaikkia palkittuja yhteistyöstä!

Jari Karppinen (vas.), Riitta Järvinen, Juha Kaakinen ja Jarmo Eronen.

Y-Päivän esitykset

Kuvat Sampsa Kettunen/ Y-Säätiö