Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Kirjoittaessani tätä pääkirjoitusta tunnen syvää ylpeyttä Y-Säätiön työstä ja sen merkityksestä kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa.

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja


Vuosi 2023 on ollut merkkipaalu Y-Säätiölle, sillä olemme toteuttaneet lukuisia projekteja, jotka tukevat kohtuuhintaista asumista ja vähentävät asunnottomuutta Suomessa.

Erityisen ylpeitä olemme Asunto ensin -mallista, joka on vähentänyt asunnottomuutta maassamme ja kiinnittänyt kansainvälistä huomiota. Tämä malli todistaa, että oikein kohdennetuilla toimenpiteillä voimme saavuttaa huomattavia tuloksia asunnottomuuden poistamisessa.

Vuoden aikana olemme vahvistaneet mainettamme ja lisänneet sidosryhmien tukea, mikä käy ilmi vuosittaisesta T-median toteuttamasta Luottamus&Maine -tutkimuksesta. On ilahduttavaa nähdä, että panostuksemme asunnottomuustyössä ja asuttamisessa on huomattu laajalti. Vuonna 2023 saimme valmiiksi 427 uutta asuntoa ympäri Suomen, mikä osoittaa sitoutumistamme tarjota kohtuuhintaisia asuntoja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Keväällä lanseerasimme Y-Säätiön ensimmäisen markkinointikampanjan, jossa jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen korosti ”On etuoikeus voida tulla kotiin” -teemaa. Kampanja alleviivasi kodin merkitystä asunnottomuustyössä. Loppuvuodesta kampanjassamme allekirjoittajana olivat sekä M2-Kodit että Y-Säätiö. ”Koteja elämän tilanteisiin” -sanomalla halusimme muistuttaa joulun alla, että oma koti ei ole etuoikeus vaan ihmisoikeus.

Käynnistimme keväällä Nordic Homelessness Alliance -verkoston toiminnan, jossa pyrimme laajentamaan yhteistyötämme pohjoismaisten kumppaneiden kanssa asunnottomuuden torjunnassa. Lisäksi olemme olleet mukana asiantuntijan roolissa useissa maissa kertoen Suomen Asunto ensin -mallista. Kesäkuussa Royal Foundation lanseerasi Englannissa asunnottomuusohjelman, jonka käynnistämisessä sain Y-Säätiön edustajana olla mukana. Aktiivinen osallistumisemme asunnottomuutta käsitteleviin keskusteluihin sekä Suomessa että kansainvälisesti jatkuu, ja järjestämme seminaareja tulevaisuudessakin.

Y-Säätiön palveluksessa on lähes 200 asumisen ammattilaista ympäri Suomen, jotka ovat omistautuneet auttamaan niin asunnonhakijoita kuin nykyisiä asukkaitammekin. Olemme ylpeitä saamastamme tunnustuksesta vastuullisena työnantajana ja kesätyöpaikkana, ja haluamme jatkossakin panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin.

Y-Säätiön hallitus ja johtoryhmä ovat työskennelleet määrätietoisesti strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi, päivittäen organisaation strategian vuosille 2023–2030. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa kestävämpien asumisen ratkaisujen luomiseksi.

Yhteenvetona voin todeta, että vuosi 2023 oli osoitus siitä, että yhteistyö, innovaatiot ja sitoutuminen mahdollistavat merkittävän vaikutuksen. Olemme kiitollisia kaikille sidosryhmillemme, työntekijöillemme ja asukkaillemme, jotka ovat osallistuneet matkaamme. Katseemme on tulevaisuudessa, missä jatkamme työtämme missiomme – jotta jokaisella on koti – toteuttamiseksi.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023

https://issuu.com/y-saatio/docs/y-saatio_toimintakertomus_vastuullisuusraportti_ja?fr=sN2Q3YzY4MDkzNDU


Näkyvyyden nostoja vuodelta 2023