Y-Säätiöllä on uusi visuaalinen ilme ja verkkosivut

  • 13.3.2023
  • Uutinen
  • Tiedote, uudet verkkosivut, Uusi ilme, Y-Säätiö

Uudistukset tukevat Y-Säätiön työtä ja tähtäävät asiantuntijuuden vahvempaan tunnistamiseen ja vaikuttavampaan viestintään.

Uudistukset tukevat Y-Säätiön työtä ja tähtäävät asiantuntijuuden vahvempaan tunnistamiseen ja vaikuttavampaan viestintään.  

Uusi visuaalinen ilme peilaa Y-Säätiön perustehtäviä ja toimintamallia. Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa – jotta jokaisella on koti.  

Y-Säätiö noudattaa työssään Asunto ensin -periaatetta. Asunto on ihmisoikeus ja hyvän elämän lähtökohta. Y-Säätiö vuokraa kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville ja työskentelee asunnottomuuden poistamiseksi. Asuntoja on yhteensä yli 18 500 lähes 60 paikkakunnalla. Asunnot ja kodit ovat myös Y-Säätiön visuaalisen ilmeen tärkeimmät rakennuspalikat. Kodin ääriviivat kehystävät tärkeimmät viestimme ja kuvamaailmassa katsellaan elämää asukkaan näkökulmasta. 

 Brändiä rakennetaan ilmeellä, viesteillä ja teoilla. Nyt uudistettiin Y-Säätiön visuaalinen ilme lisäämään osaltaan konsernin yhtenäisyyttä ja asiantuntijuutta.  

Uudistus selkeyttää Y-Säätiö-konsernin rakennetta. M2-Kodit on Y-Säätiön kokonaan omistama yhtiö, joka hallinnoi yli 11 000 asuntoa ympäri Suomea. Y-Säätiön ilme jakaa elementtejä M2-Kotien kanssa, mutta erottuu tyyliltään asunnonhakijoille ja asukkaille suunnatusta M2-Kotien viestinnästä.  

Selkeä ja saavutettava 

Visuaalisen ilmeen yhteydessä uudistimme myös ysaatio.fi-verkkosivuston. Isoimpana muutoksena monelle käyttäjälle on Asuntoensin.fi-sivuston siirtäminen osaksi ysaatio.fi-verkkosivuja. Asunto ensin Verkostokehittäjien työhön sekä asunnottomuutta ja asunnottomuuden poistamista liittyvään tietoon ja materiaaleihin voi jatkossa tutustua Y-Säätiön sivujen Asunto ensin -osiossa. 
 
Verkkosivu-uudistus on ollut lähes puolen vuoden projekti, johon osallistui Y-Säätiön työntekijöitä erilaisissa kyselyissä ja työpajoissa. Käyttöliittymän ja visuaalisen suunnittelun vaiheessa rakennettiin prototyypit testaamista varten. Palvelun ajatuksena oli tehdä käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus, mikä varmistettiin sitä varten tehdyllä käyttäjätestauksella.  
 
Yhtenä isona teemana uudistuksessa oli saavutettavuus. Sivustosta haluttiin tehdä saavutettava, jotta se palvelisi kaikkia käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Lopullinen verkkosivusto vastaa tason AA saavutettavuutta. 

Viestinnälliset uudistukset vahvistavat Y-Säätiön toimintaa, mutta toimintaamme ohjaavat arvot pysyvät muuttumattomina. Olemme rohkeita ja luotettavia ihmisarvoisen asumisen tekijöitä.  

Brändityötä ja visuaalista identiteettiä Y-Säätiön kanssa teki mainostoimisto Berry Creative ja verkkosivujen uudistuksen kumppanina toimi digitoimisto Redandblue. Y-Säätiön ja M2-Kotien viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Y-Säätiön neljän hengen viestintäyksikkö. 
 
Lisätietoja 
 
Minna Pääkkönen , viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 020 7020 300