Asunnottomien yössä keskustellaan asumisen kalleudesta

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Teemana on ”Oma koti hurjan kallis”.

Asunnottomien yön tapahtumissa nostetaan tänä syksynä esille asumis- ja velkaneuvonnan merkitys. Asumisneuvonnasta on tulossa lakisääteistä Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti. Tämän pitäisi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille.

Asunnottomien yön järjestäjien huolena kuitenkin on, että hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Ihmiset joutuvat jonottamaan kunnallisiin palveluihin pitkään ja tilanteet kärjistyvät. Lisäksi koronan tuomat taloudelliset vaikutukset saattavat näkyä myös asumisneuvonnan kysynnän kasvuna.

Asumisneuvojilta tukea kaikkiin asumisen kysymyksiin

Järjestöjen tarjoama asumisneuvonta auttaa asunnottomia ja asunnottomuusuhan alla olevia. Asumisneuvonnassa kävijän tilannetta selvitetään aina kokonaisvaltaisesti ja pyritään turvaamaan asumisen jatkuminen.

Taloudelliset ongelmat, pienituloisuus ja velkaantuminen kasvattavat riskiä joutua asunnottomaksi. Y-Säätiön asumisneuvojat tukevat kaikissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä matalalla kynnyksellä.

Tapahtuma osin virtuaalisesti

Koronavirustilanteen vuoksi ainakin osa Helsingin Asunnottomien yö -tapahtumasta järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti. Tapahtumassa on mukana esiintyjiä ja paneelikeskusteluja. Pieniä kohtaamisia järjestetään eri puolilla kaupunkia, jos koronatilanne sallii. Ohjelmassa on muun muassa hiustenleikkuuta, ruokatarjoilua, vaatejakoa ja yöpymispaikkoja.

Asunnottomien yön toimijat haluavat muistuttaa, että asunto on perusoikeus eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Asunnottomuuden keskeisin juurisyy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

#asunnottomienyö
#omakotihurjankallis

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4600 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Nuorten, alle 25-vuotiaiden määrä oli 850 henkilöä. Asunnottomia naisia oli 1 190. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 264 koditonta perhettä, joissa oli 275 lasta.

Suomessa asunnottomuus ei juurikaan näy katukuvassa eivätkä kaikki asunnottomat numeroina tilastoissa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että liki 70 prosenttia asunnottomista on piiloasunnottomia eli he nukkuvat tuttavien tai sukulaisten luona.

Asunnottomien yötä vietetään 17.10.2020 eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

Lisätietoja Asunnottomien yön verkkosivuilta

Mitä ajattelit jutusta?