Toipumisorientoitunut työote asiakastyössä -opas Vantaan kaupungin sosiaalipalveluihin

Paula Ristolaisen tuotti opinnäytetyönään (sosionomi, AMK) oppaan Toipumisorientoitunut työote asiakastyössä. Opas sisältää tietoa, ohjeita ja työkaluja toipumisorientaation viitekehyksen mukaisen työotteen käyttämiseen asiakastyössä. Opas on suunniteltu ja tuotettu Vantaan kaupungin asumisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön työntekijöiden käyttöön, mutta se soveltuu myös yleisesti sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Oppaan sisältö koostuu toipumisorientaation historian ja viitekehyksen esittelystä, visuaalisesta opasosiosta sekä apuvälineistä itsereflektioon. Sisältö on sovellettu aikaisempien tutkimusten, teoriakirjallisuuden, ammattilaisten haastatteluiden ja kokemusten pohjalta.

Oppaan teoreettinen pohja perustuu tutkimuksellisena kehittämistyönä tehtyyn
opinnäytetyöhön ”Toipumisorientoitunut työote asiakastyössä -opas Vantaan kaupungin sosiaalipalveluihin” (Ristolainen 2021).