Finding financial capability: M2-Kodit residents’ experiences of housing counseling

Nita Rigon opinnäytetyössä selvitetään, vaikuttiko M2-Kotien asumisneuvonta asukkaiden taloudelliseen toimintakykyyn. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös selvittää palveliko asumisneuvonta asukkaiden tarpeita ja miten asumisneuvontaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa.