Selvitys: Stea-avustuksen vaikutus asunnottomuustyössä

Asunto Ensin Verkostokehittäjien tuottama selvitys avaa Stean avustaman asunnottomuustyön kokonaisuutta ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Mille kohderyhmille asunnottomuustyö on suunnattu, minkälaista toimintaa avustetaan ja miten kolmannen sektorin asunnottomuustyö täydentää hyvinvointialueiden palveluita?

Asunto Ensin Verkostokehittäjien tuottamassa selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 28 Stea-avustusta saavaa toimijaa, jotka olivat määritelleet kohderyhmäkseen asunnottomat, asunnottomuusuhan alla olevat tai asunnottomuustaustaiset henkilöt. Stean avustamaan kokonaisuuteen kuuluu vaikuttamistyötä, jolla tuodaan esille asunnottomien ja asunnottomuustaustaisten ihmisten ääntä poliittisessa päätöksenteossa ja hyvinvointialueiden palvelujärjestelmissä. Vaikuttamistyöllä pyritään myös vaikuttamaan ihmisten asenteisiin koskien asunnottomuutta ja asunnottomuutta kokeneita ihmisiä. 

Stea-avustuksilla toteutetaan myös muuta asunnottomien tai asunnottomuus taustaisten ihmisten elämää tukevaa toimintaa, kuten yksinäisyyden vähentämistä, raittiuden tukemista, ruoka-avustusten järjestämistä, työllistymiseen tähtääviä toimenpiteitä tai mielekkään arkielämän mahdollistamista. Lisäksi Stea-investointiavustuksella toteutettava asuntojen hankinta on edelleen merkittävä osa asunnottomuustyötä.