Asunnottomuuden yhteistyöohjelman arviointi

Asunnottomuuden yhteistyöohjelma toteutettiin vuosina 2020–2022. Ympäristöministeriön koordinoiman ohjelman tavoitteena oli lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille, vahvistaa asunnottomuustyötä kuntien peruspalveluissa, parantaa asumisneuvonnan saatavuutta sekä vakiinnuttaa asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yhteistyö kunta- ja aluetasolla.

Arvioinnissa selvitettiin asunnottomuuden yhteistyöohjelman toteutusta, vaikuttavuutta ja tarpeisin vastaavuutta. Ohjelman aikana rakennettiin tai hankittiin yli 8 700 asuntoa asunnottomille. Asuntojen saatavuuteen vaikutti myönteisesti se, että ohjelmakaupungit olivat kirjanneet tavoitteen asunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelmiin. Asumisneuvonnan saatavuus lisääntyi ja toteuttajatahot monipuolistuivat.

Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä tuettiin valtionavustuksilla, joiden toteuttaminen oli arvioinnin aikana kesken. Oli kuitenkin nähtävissä, että hankkeissa kehitetyt sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tuottaneet tuloksia asunnon saamisen nopeutumisessa, asumisen pysyvyydessä ja asukkaiden hyvinvoinnissa. Asunnottomuustyössä ovat mukana keskeiset toimijat. Kuntien yhteistyö vuoden 2023 alusta aloittaneiden hyvinvointialueiden kanssa oli kuitenkin vielä kehittymässä. Ohjelmakaupunkien asunnottomuuden yhteistyöryhmät ovat olleet hyviä yhteistyön foorumeita. Asunnottomuuden vähentämiseksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden ja asunnottomuustyötä tekevien tahojen kanssa.

Sivuja 35 ja 36 on päivitetty 27.9.2023 ja aineisto korvaa aikaisemmin, 15.9.2023 julkaistun version.