Tavallisen pienituloisen ihmisen kohtuuhintainen vuokra-asuminen Helsingin seudulla

selvitys pääkaupunkiseudun asuntomarkkinatilanteesta

Kaupunkitutkimus TA:n Y-Säätiön toimeksiannosta tekemä selvitys pääkaupunkiseudun asuntomarkkinatilanteesta osoittaa epäsuhdan jatkuvasti kohoavien asumiskustannusten sekä ansiotason kehityksen välillä. Väestön kasvun ja asuntotuotannon välille on revennyt kuilu, joka vaikeuttaa myös nuorten ja työn perässä muuttavien asunnon saantia. Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien lisäksi väliinputoajia ovat pienituloiset työssä käyvät, joille yksityisen sektorin vuokrataso on liian korkea ja asumistuki riittämätön seudun oloihin nähden. Selvitys suosittaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista sekä Helsingin seudun oloihin sovitettua asumistukea.