Opas tuetun asumisen työntekijöille: Palveluopas Mentori – Asumissosiaalinen työ ja monialainen kotiin vietävä tuki

Tämä opas on tehty palvelumuotoilun menetelmin yhteistyössä Helsingin tuetun asumisen asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Opasta varten haastateltiin tuetun asumisen yksiköiden asukkaita ja järjestettiin tuetun asumisen henkilökunnalle kehittämistyöpajoja, joissa haastatteluaineistoa käytettiin työskentelyn pohjana.
Opasta voidaan käyttää tukena arjen työssä ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Nimensä mukaisesti opas kannustaa monialaisuuteen, joka tarkoittaa parhaimmillaan usean ammattiryhmän osaamisen yhdistämistä ja saumatonta yhteistyötä tuetun asumisen asukkaiden arjen tukemisessa ja asumisen turvaamisessa.

Oppaan ovat koonneet Metropolia ammattikorkeakoulun monialaisen palvelumuotoilun erikoistumisopintojen opiskelijat ja opasta ovat sen koontivaiheessa kommentoineet tuetun asumisen työntekijät. Opas koostuu kehittämistyöpajoissa syntyneistä kuvitteellisista asukaspersoonista ja heidän taustoistaan, elämäntilanteistaan ja tuen tarpeistaan sekä kehittämistyötyöpajoissa arjen työssä havaituista hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä heidän auttamisekseen. Lisäksi oppaassa tuodaan esiin muutamia asunnottomuustyön lähestymistapoja, jotka tukevat arjen työtä ja auttavat ymmärtämään
erilaisista taustoista tulevia asukkaita ja heidän yksilöllisiä tuen tarpeitaan.