Nuoret arjen keskiössä – asumisen kehittämisen pilotti

Espoossa Espoon kaupungin ja Nuorisoasuntoliiton yhteishankkeena toteutetun Nuoret arjen keskiössä– pilotin tavoitteena on ollut kuulla nuoria heidän asumishaaveistaan ja -toiveistaan sekä tarkastella nuorten asumisen tarpeita pidemmällä aikajänteellä. Pilotin tavoitteena oli saada nuoret aktiivisesti osallistumaan asuinalueiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessiin sekä saada kokemuksia uudenlaisesta yhteistoiminnallisesta työtavasta nuorten ja eri hallinnonalojen kesken, edistää eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja sitoutumista nuorisoasumisen kehittämiseen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Lisäksi pilotissa tarkasteltiin maankäytön ja kaavoituksen käytäntöjä uudella tavalla, pyrittiin vaikuttamaan asenteisiin ja tuotiin esiin nuorisoasumisen positiiviset puolet asuinympäristölle. Malli edellyttää onnistuakseen aktiivista otetta paikallistoimijoilta. Pilotissa toteutettiin neljä työpajaa, joihin osallistui noin 40 eri alan ammattilaista ja nuorta.
Pilotti pohjautuu Kehitysvammaliiton ja ARA:n yhteistyönä kehittämään työpajamalliin, jossa suunniteltiin ja kehitettiin yksilöllisiä asumisratkaisuja erilaisiin ympäristöihin kehitysvammaisten nuorten sekä asumisen että rakentamisen asiantuntijoiden yhteistyönä.