Minäpystyvyydestä mepystyvyyteen. Yhteisöllisyyden mahdollisuusrakenteet asumispalveluyksiköissä

Saija Pellikka pohtii opinnäytetyössään yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia Asunto Ensin periaatetta noudattavan asumispalveluyksikön asiakkaiden näkökulmasta.

Tekijä: Saija Pellikka

Opinnäytetyössä pohditaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia Asunto ensin -periaatetta noudattavan asumispalveluyksikön asiakkaiden näkökulmasta.