Uraauurtava tutkimus tuottaa tietoa asunnottomuuden poistamisen tueksi

  • 20.3.2024
  • Uutinen

Y-Säätiö ja Turun yliopisto käynnistivät RADAR-tutkimushankkeen, jossa rekisteritietoja hyödyntämällä selvitetään asunnottomuutta kokevien ihmisten palveluiden käyttöä sekä polkuja asunnottomuuteen ja siitä pois. Tutkimuksessa selvitetään myös Asunto ensin -mallin kustannusvaikutuksia, eli miten oman asunnon ja tarvittavan tuen tarjoaminen vaikuttaa asunnottomuudesta aiheutuviin kustannuksiin yhteiskunnalle.

Vaikka Suomi on yksi asunnottomuuden vähentämisen edelläkävijöistä, tarvitaan lisää tietoa asunnottomuutta kokevien ihmisten tilanteista ja heille suunnatuista palveluista. RADAR-tutkimushankkeessa hyödynnetään rekisteritietoja ainutlaatuisella tavalla ja saadaan uudenlaista tietoa asunnottomuudesta.

”Asunnottomuutta kokevien ihmisten haavoittuvuutta on kyettävä ymmärtämään paremmin, jotta asunnottomuus voidaan poistaa Suomesta.

Asunnottomuus on monimutkainen ilmiö ja asunnottomuuden riski riippuu useista tekijöistä. Yksilölliset haavoittuvuustekijät, kuten riippuvuudet tai mielenterveysongelmat, ovat vuorovaikutuksessa esimerkiksi rakenteellisiin tekijöihin, kuten kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen.

Näitä asioita valotetaan tutkimuksessa, kun selvitetään, minkälaisia palveluita ja etuuksia asunnottomuutta kokeneet ovat käyttäneet, ja minkälainen asumishistoria heillä on”, kertovat tutkijat.

Tutkimushanke auttaa ymmärtämään, miten asunnottomat käyttävät palveluita ja tukia, sekä analysoi riskitekijöitä asunnottomuuden taustalla.

Tuloksia viedään osaksi asunnottomuustyötä jo hankkeen aikana. Tutkijat esittelevät tuloksia asunnottomuuskentän asiantuntijoille Asunto ensin Verkostokehittäjien kanssa järjestettävissä pyöreän pöydän keskusteluissa. Hankkeessa tehdään suosituksia myös valtion tukemien vuokra-asuntotoimijoiden käytäntöjen parantamiseksi.  

Lisäksi tutkimushankkeessa saadaan näyttöä Asunto ensin -mallin kustannusvaikutuksista. Miten oman asunnon ja tarvittavan tuen tarjoaminen asunnottomalle, ilman vaatimuksia esimerkiksi elämänmuutoksesta tai palveluiden vastaanottamisesta, vaikuttaa asunnottomuudesta aiheutuviin muihin julkisiin kustannuksiin esimerkiksi terveys- ja päivystyspalveluiden tai erilaisten hälytystehtävien kautta? Parempi ymmärrys voi auttaa päättäjiä kohdentamaan resursseja tehokkaammin ja osoittaa, että asunnottomuuden poistaminen on paitsi inhimillinen velvollisuus, myös taloudellisesti helposti perusteltavissa.

Pioneerihanke rekisterien käytössä

RADAR-tutkimushankkeessa yhdistetään tietoja eri rekistereistä tavalla, jota suomalaisessa asunnottomuustutkimuksessa ei aiemmin olla tehty. Näin saadaan aiempaa laajempi ja yksityiskohtaisempi kuva asunnottomuudesta ja sen taustatekijöistä.

Hankkeeseen sisältyy kaksi tutkimusosiota. Toisessa selvitetään Asunto ensin -mallin kustannusvaikuttavuutta Helsingissä ja Espoossa vuosina 2016–2021. Toisessa osioissa on tavoitteena kuvata takautuvasti asumis-, palvelu- ja etuuspolkuja Turussa. Jälkimmäisessä osioissa asunnottomuutta kokeneiden kohderyhmää verrataan verrokkiryhmään, jotka ovat aikuissosiaalityön asiakkaita.