Tule meille rakennuttamisjohtajaksi

Y-Säätiö rakennuttaa vuosittain satoja kohtuuhintaisia M2-Koteja ja on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja yli 19 000 asunnollaan.
Y-Säätiö on perustettu lähes 40 vuotta sitten ratkomaan vallinnutta pahaa asuntopulaa. Sen perustehtäväksi määriteltiin tuolloin vuokrakotien hankkiminen yksin eläville ja asunnottomille jo olemassa olevasta asuntokannasta. Vuosien varrella Y-Säätiön toiminta on kasvanut ja laajentunut, ja 10 vuotta sitten Y-Säätiö määritti tavoitteekseen lisätä kohtuuhintaisten ARA-vuokra-asuntojen määrää asuntokannassaan sekä ostamalla niitä muilta toimijoilta että tuottamalla niitä itse.


Nykyisen rakennuttamisjohtajamme siirtyessä konsernin tytäryhtiön Y-Säätiön palvelut Oy:n toimitusjohtajaksi, etsimme nyt rakennuttamisen yksiköllemme uutta johtajaa.
Rakennuttamisjohtaja vastaa koko Y-Säätiö-konsernin rakennuttamishankkeista yhdessä 10 hengen yksikön kanssa, johon kuuluu rakennuttajapäälliköitä ja projektipäälliköitä sekä muita rakennuttamisen asiantuntijoita.

Y-Säätiöllä on useita erilaisia uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita vuosittain käynnissä, ja niiden operatiivisesta etenemisestä vastaavat yksikön päälliköt ja asiantuntijat. Rakennuttamisjohtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yksikön esihenkilönä toimimisen ohella uusien hankkeiden hankkiminen ja kehittäminen aina kaavoituksesta ja tontinhankinnasta lähtien. Erityisen oleellista on rakentaa ja ylläpitää monipuolisia verkostoja alalla sekä hankkeisiin liittyen että yleisesti rakennusalan kehittämisen edistämisen näkökulmasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu oman vastuualueen strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen sekä erilaisten kehitysaihioiden syntymisen edistäminen muun muassa vastuullisuuteen liittyen.

Mitä odotamme sinulta?


Rakennuttamisjohtajanamme sinulla tulee olla vahva kokemus rakennuttamiseen liittyvistä tehtävistä sen eri osa-alueilta. Työkokemuksesi ansiosta tunnet alan toimijat, toimintatavat ja lainalaisuudet. Sinulla on kokemusta ja näkemystä tavoitteiden asettamisesta, rakennuttamisen prosessien kehittämisestä ja strategian toimeenpanosta. Olet vuosien saatossa luonut itsellesi laajan sidosryhmäverkoston, ja käynyt lukuisia neuvotteluja eri tahojen kanssa.

Edellytämme sinulta näyttöjä tuloksellisesta esihenkilötyöstä ja johtamisesta, vahvaa osaamista suunnittelunohjauksesta sekä ymmärrystä kaavoitusprosesseista ja hankekehityksestä. Koet tärkeänä Y-Säätiön perustehtävän asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjänä ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoajana. ARA-rahoitetun rakentamisen erityispiirteitä sinun ei välttämättä tarvitse hallita, jos olet valmis perehtymään asiaan. Sinulla on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja kykyä reagoida ketterästi toimintaympäristön muuttuessa. Työkokemuksen lisäksi sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä sujuva suomen ja englannin kielen taito.

Mitä tarjoamme?


Y-Säätiössä pääset hyödyntämään kokemustasi ja osaamistasi yhteiskunnallisesti merkittävän asian hyväksi. Pääset työskentelemään erilaisissa sidosryhmissä ja monipuolisten hankkeiden sekä osaavien ihmisten parissa. Y-Säätiö on taloudellisesti vakaa toimija, jossa ei edellytetä kvartaaliraportointia, vaan keskitytään yhtiön perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen sen ympärillä.

Kiinnostuitko?


Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalin konsultti Sanja Hovilainen, p. 040 754 8107.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen osoitteessa www.mercuriurval.fi (viitenumerolla FI-18139) viimeistään tiistaina 21.5.2024.