Koulutus: Naapurustotyö asunto ensin -työssä 22.11.2022 klo 12-15

Koulutuksessa pohditaan sitä, miten naapurustotyön avulla voidaan ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä Asunto ensin -yksiköiden ja naapuruston välillä, sekä ennaltaehkäistä ja ratkaista mahdollisia ongelmia. Puheenvuoroja kuullaan naapurustotyön ammattilaisilta, mukana mm. Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävästä toiminnosta.  Koulutukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyksin.

OHJELMA

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Aluelähtöinen ympäristötyö – menetelmiä viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi naapurustossa

Aluelähtöinen ympäristötyö raportti

Yhteiset naapurit – naapurustotyön merkitys jalkautuvan työn näkökulmasta

Käytännön näkökulmia naapurustotyöhön