Asunnottomuustyön monet kasvot 11.12.2020

Asunto ensin -mallin mukaisella työllä on onnistuttu vähentämään asunnottomuutta ja sen ydinajatus pysyvästä asumisesta on edelleen ajankohtainen. Asumissosiaalisessa työssä tämä ydinajatus näyttäytyy eri tavoin kohderyhmästä ja palvelusta riippuen. Päiväkeskusten rooli asunnottomuustyössä on noussut uudella tavalla esiin uusissa tuetun asumisen ratkaisuissa (Wäylä, ent. Wärttinä II) sekä vuonna 2021 aloittavassa Matalan kynnyksen päiväkeskusten verkostossa. Koulutuksessa kerrotaan myös Nuorten asumisen erityisistä haasteista ja huumeita käyttävien kotiin vietävästä tuesta käytännön työssä.

Koulutus järjestetään etänä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan edellisenä päivänä.

Ohjelma

Asunto ensin -uusia ratkaisuja asunnottomuustyöhön

Wäylä -uudenlainen tuetun asumisen ratkaisu

Päiväkeskus asunnottomuustyössä: matala kynnys ja kohtaaminen

Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipiste

Ilmoittaudu tapahtumaan: https://link.webropolsurveys.com/S/6909B2B99BC27164