Asumisneuvonnan koulutus: Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Verkostokehittäjien ja ARAn yhteistyössä järjestämässä asumisneuvontakoulutuksessa paneudutaan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Helsingin kaupungin asumisneuvonnan johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni on kertomassa työhyvinvoinnin huomioimisesta asumisneuvonnassa. Espoosta alustusta ovat pitämässä asumisneuvoja Nowzar Nazari ja kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula. He paneutuvat Kokemusasiantuntijan ja asumisneuvojan yhteistyön merkitykseen. Päivän päättää Vastaamon psykoterapeutti Risto Tarkiainen, joka tulee puhumaan työssä jaksamisesta. Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen etäosallistujaksi

Esitykset:

Työhyvinvoinnin huomioiminen asumisneuvonnassa – Anne Kinni, Helsingin kaupunki

Kokemusasiantuntijan yhteistyön merkitys asumisneuvonnassa – Nazari ja Kumpula, Espoon AKU-hanke

Työssä jaksaminen – Risto Tarkiainen, Vastaamo