STEAlta tukea asunnottomuustyöhön

  • 5.12.2019
  • Blogi

Ehdotettu avustus mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen hankinnan asunnottomuuden vähentämiseksi. Avustuksella toteutetaan myös asunnottomuustyön kehittämishankkeita, jotta asunnottomuus poistuisi Suomesta kokonaan, bloggaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen.  

Suomella on tavoite tulla ensimmäiseksi maaksi, joka poistaa asunnottomuuden kokonaan. Tämä kunnianhimoinen tähtäin näkyy myös tänään julkaistuissa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämien avustusten ehdotuksissa.

Asunnottomuustyölle ehdotetaan STEA-avustusta monenlaiseen toimintaan, joka tähtää asunnottomuuden poistamiseen.

Meille ensi vuodelle ehdotettu avustuspotti on noin 8,1 miljoonaa euroa, josta investointiavustuksen osuus on noin 6,8 miljoonaa.  Y-Säätiölle yleishyödyllisenä toimijana avustus on elintärkeä. Ilman sitä asunnottomuuden poistamiseksi tehtävä työ ei voisi jatkua nykyisessä laajuudessaan. Y-Säätiön mahdolliset vuokratuotot käytetään aina asuntojen ylläpitoon, lainojen korkoihin tai lyhennyksiin.

Ehdotetut investointiavustukset on tarkoitettu yksittäisten tukiasuntojen hankintaan pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Avustusosuus on puolet hankittujen asuntojen hinnasta, toisen puolen maksamme itse. Tämä toimintamalli mahdollistaa asukkaiden kohtuulliset vuokrat.

Asunnottomuutta poistaville hankkeille rahoitusta

STEA-avustukset kohdentuvat tänäkin vuonna myös hankemuotoiseen asunnottomuustyöhön, jota tehdään monialaisessa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa. Hankkeiden avulla poistetaan ja ennaltaehkäistään asunnottomuutta todella tuloksellisesti.

Valtakunnallinen asunnottomuustyön yhteiskehittämisen koordinaatiohanke eli Asunto ensin Verkostokehittäjät jatkuu kohdennetun toiminta-avustuksen turvin usean toimijan yhteistyönä. Myös asumisneuvontatyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi saa jatkoavustusta.

Jo aiemmin alkaneista vetämistämme hankkeista jatkavat NEA sekä Meriheimo. NEA pyrkii tuomaan naiserityisyyttä asunnottomien palveluihin, Meriheimo taas tukee seikkailukasvatuksen menetelmin arjenhallinnan kanssa kamppailevia nuoria. Molemmista käynnistyy kolmas eli viimeinen hankevuosi.

Tukea ehdotetaan myös uudelle hankkeelle, joka pyrkii poistamaan vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yksinäisyyttä jalkautuvalla työllä ja erilaisella ryhmätoiminnalla.

Työ asunnottomuuden poistamiseksi jatkuu täydellä teholla siis myös ensi vuonna.