STEA ehdottaa tukea Y-Säätiön asunnottomuustyöhön

  • 5.12.2018
  • Uutinen

Avustusta ehdotetaan erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin. Lisäksi useat hankkeet ratkovat asunnottomuutta valtakunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi 5.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2019 avustuskohteista.

Ensi vuonna sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan jaettava avustusten yhteissumma on 362 miljoonaa euroa.

Summa on suurin säätiölle koskaan ehdotettu tukimäärä.

STEA ehdottaa avustusta Y-Säätiön koordinoimiin seitsemään avustuskohteeseen. Y-Säätiölle ensi vuodelle ehdotettu avustuspotti on noin 7,7 miljoonaa euroa, josta investointiavustuksen osuus on noin 6,4 miljoonaa. Summa on suurin säätiölle koskaan ehdotettu tukimäärä.

”Hienoa, että meihin luotetaan asunnottomuustyön asiantuntijana. Uskon, että tässä luottamuksessa näkyy pitkäjänteinen työmme asunnottomuuden torjumisen ja kohtuuhintaisen asumisen puolesta”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

STEA ehdottaa Y-Säätiölle avustusta erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin pääkaupunkiseudulla sekä valtakunnallisesti. Avustukset kohdentuvat myös hankemuotoiseen asunnottomuustyöhön, jota tehdään monialaisessa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa.


Meriheimo-kumppanuushanke tähtää nuorten aikuisten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen seikkailukasvatuksen menetelmin.

Aiemmin alkaneet hankkeet jatkuvat

STEA esittää avustusta neljälle hankkeelle, jotka ovat jo käynnissä. Kaikki hankkeet ovat osa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn AUNE-toimenpideohjelmaa.

NEA-hankkeella tavoitellaan naisten asunnottomuuden vähentämistä ja asumispolkujen turvaamista useiden toimijoiden yhteistyöllä. Tavoitteena on löytää asunnottomuutta ehkäiseviä ratkaisuja esimerkiksi uusilla asumismalleilla ja kehittämällä erilaisia työmuotoja.

NEA-hankkeen lisäksi STEA esittää avustusta Meriheimo-kumppanuushankkeelle, joka tähtää nuorten aikuisten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen seikkailukasvatuksen menetelmin.

Tukea ehdotetaan myös Toimekas-hankkeelle, jossa tarkastellaan asunnottomuuden ehkäisemistä sosiaalisena kuntoutuksena. Avustuskohde on seitsemän järjestön yhteishanke.

Neljäs hanke on AUNE Verkostokehittäjät, joka jatkaa AUNE-ohjelman yhteiskehittämisen alustana. Hankkeessa kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä.

Lisäksi ehdotetun avustuksen turvin Y-Säätiö jatkaa myös erityisryhmien asumisneuvontaa.

Tutustu Y-Säätiön avustusehdotukseen (avustukset.stea.fi)