STEA ehdottaa 2,4 miljoonan euron avustusta Y-Säätiölle

  • 13.12.2021
  • Uutinen

Avustuksesta valtaosa on tarkoitettu vuokra-asuntojen hankkimisen erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille. Myös asumisneuvonnalle ja asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävälle verkostotyölle ehdotetaan jatkoavustusta.

STEA ehdottaa Y-Säätiölle noin 2,4 miljoonan euron avustusta. Avustuksella tuetaan Y-Säätiön työtä asunnottomuuden poistamiseksi.

Y-Säätiölle yleishyödyllisenä toimijana avustus on tärkeää, sillä se mahdollista monialaisen asunnottomuustyön. Y-Säätiön mahdolliset vuokratuotot käytetään aina asuntojen ylläpitoon, lainojen korkoihin tai lyhennyksiin.

”On ilahduttavaa huomata, että asunnottomuuden vähentämisen investointitarpeet on huomioitu laajasti niin Y-Säätiön kuin muidenkin alan toimijoiden avustuksissa”, toteaa Y-Säätiö-konsernin toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Investointiavustukset mahdollistavat kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen hankkimisen

Avustuspotista noin 1,8 miljoonaa euroa on investointiavustuksia, jotka on tarkoitettu yksittäisten tukiasuntojen hankintaan pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Avustusosuus on puolet hankittujen asuntojen hinnasta, toisen puolen maksaa Y-Säätiö. Tämä toimintamalli mahdollistaa asukkaiden kohtuulliset vuokrat.

Tukiasunnot ovat yksittäisiä vuokra-asuntoja, jotka hankitaan olemassa olevasta asuntokannasta. Ne ovat tarkoitettu ihmisille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista tai pitkittyneestä asunnottomuudesta johtuen.

Rahoitusta myös verkostotyöhön sekä asumisneuvontaan

Asuntojen hankkimisen lisäksi Y-Säätiölle ehdotetaan jatkoavustusta myös asumisneuvontatyölle. Asumisneuvonta on tärkeässä roolissa asunnottomuuden vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä.

Jatkorahoitusta ehdotetaan myös kohdennetun toiminta-avustuksen muodossa Asunto ensin Verkostokehittäjät -toiminnalle. Avustuksella mahdollistetaan yhteiskehittäminen ja verkostotyö.  Tavoitteena on Asunto ensin -työorientaation juurruttaminen ja levittäminen valtakunnallisesti.

Jo aiemmin alkaneelle Yksi meistä -hankkeelle ehdotetaan niin ikään jatkoavustusta. Hanke pyrkii poistamaan vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yksinäisyyttä. Yksi meistä -hanke ohjaa yksinäisiksi itsensä kokevia ihmisiä verkostokumppanien toimintoihin. Tavoitteena on myös edistää ammattilaisten valmiuksia yksinäisyyden puheeksiottoon. Hankkeessa käynnistyy kolmas eli viimeinen hankevuosi.