Vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ja ulkomaalaistaustaisten asunnonhakijoiden asema yksityisillä vuokramarkkinoilla

Moniheli ry, Sininauhasäätiö sr ja VVA ry toteuttivat elokuussa 2021 yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa kyselyn, jossa selvitettiin yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalintaan liittyviä tekijöitä ja yksityisten vuokranantajien suhtautumista ulkomaalaistaustaisiin asunnonhakijoihin Suomessa. Kyselystä selviää, että ulkomaalaistaustaiset asunnonhakijat kokevat syrjintää vuokramarkkinoilla ja usein suomalaistaustaiselle vuokralaiselle asunnon vuokraaminen koetaan helpommaksi. Toisaalta enemmistö yksityisistä vuokranantajista ei kyselyn mukaan syrji vuokralaista sellaisten tekijöiden perusteella, joilla ei ole mitään tekemistä hyvän vuokralaisuuden kanssa.