Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan vuoteen 2027 mennessä pääkaupunkiseudulla?

Tämä raportti kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa maahan muuttaneiden asunnottomuudesta Suomessa. Moniheli ry kokosi pääkaupunkiseudun asunnottomuustyön, asumisneuvonnan ja kotoutumiskysymysten asiantuntijat julkiselta ja kolmannelta sektorilta pohtimaan maahan muuttaneiden asunnottomuutta 3.6.2021 Katto-talkoisiin, jonka tulokset esitellään raportissa.

Maahan muuttaneilla on korkeampi riski päätyä asunnottomaksi. Pääkaupunkiseudulla yksinelävistä asunnottomista n. 30 % ja asunnottomuutta kokevista perheistä n. 50 % on maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus keskittyy muutamaan suurimpaan kaupunkiin ja erityisesti Helsinkiin.

Asunnottomuuden puolittamiseksi tarvitaan Katto-talkoiden osallistujien mukaan lisää kohtuuhintaisia ja eri kokoisia asuntoja, asumisen roolin selkiyttämistä lakiin kotoutumisen edistämisestä, välivuokrausmallin pilotointia, monikielistä matalankynnyksen neuvontaa asumisen kentän lisäksi myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tarvitaan myös lisää varhaista tukea ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tutkimustietoa maahan muuttaneiden asunnottomuuden erityispiirteistä.