Välivuokra-asuttamisen opas

Asumissosiaalista työtä tekevien tahojen käyttöön suunnatussa oppaassa käsitellään välivuokraukseen liittyvää lainsäädäntöä, asumisen järjestämiseen liittyviä asioita, sekä asumisen tukemista. Riskinhallintakeinoina esitellään huoneistoturvavakuutus, sosiaalinen isännöinti ja tukihenkilövaltakirja.

Välivuokrauksessa organisaatio tai muu toimija vuokraa eteenpäin asuntoa, jonka on vuokrannut omiin nimiinsä. Välivuokraus mahdollistaa vuokralla asumisen henkilölle, joka ei itse pysty hankkimaan itselleen asuntoa. Välivuokrauksessa toteutuu Asunto ensin -periaate.

Välivuokra-asuttamisen opas (2018) on koottu hyödyntäen ViaDia Pirkanmaan ARKI (Asunto reilusti kaikille ilman ehtoja)-, sekä Kadulta kotiin -hankkeiden aikana saatuja kokemuksia ja tuloksia. ViaDia Pirkanmaan hankkeissa on asutettu kadulla asuvia pitkäaikaisasunnottomia ja vankilasta ilman asuntoa vapautuvia.

Opas on suunnattu asumissosiaalista työtä tekevien tahojen käyttöön. Siinä käsitellään välivuokraukseen liittyvää lainsäädäntöä, asumisen järjestämiseen liittyviä asioita, sekä asumisen tukemista. Riskinhallintakeinoina esitellään huoneistoturvavakuutus, sosiaalinen isännöinti ja tukihenkilövaltakirja.