”Tää voi pelastaa ihmisen elämän” – Asiakkaiden kokemuksia asunnottomien naisten päiväkeskuksen toiminnasta

Riikka Riipisen opinnäytetyö (sosionomi, AMK) tarkastelee Helsingissä sijaitsevan Naisten tuvan asiakkaiden kokemuksia päiväkeskuksen toiminnasta ja mikä merkitys vain naisille tarkoitetulla päiväkeskuksella on asiakkaille. Opinnäytetyö on laadullisella menetelmällä tehty tutkimus, jota varten haastateltiin kuutta Naisten tuvan asiakasta.

Haastateltavien avun ja tuen tarve riippui asunnottomuuden tyypistä. Katuasunnottomalle tärkein syy tulla päiväkeskukseen oli peseytymismahdollisuus. Asuntolassa asuvalle se oli vertaistuki. Yhteinen tekijä kaikilla oli ruoka ja muiden naisten seura.

Tulokset osoittivat, että asunnottomilla naisilla on suuri tarve omaan paikkaan, jossa voi olla rauhassa ja turvassa, tavata muita naisia ja jakaa kokemuksia. Turvallisuuden ja seuran lisäksi tärkeä merkitys oli myös paikan esteettisyydellä ja itsensä hemmottelulla.