Rikosseuraamustyöntekijöiden näkökulmia vapautuvien vankien asumisasioihin

Paula Lepikön (sosionomi, AMK, rikosseuraamusala) opinnäytetyössä tarkastellaan vankien asumisolosuhteisiin liittyvien merkintöjen tekemistä eri laitoksissa ja minkä takia vapauttamissuunnitelmasta jää merkitsemättä vangin asuntotilanne. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään rangaistusajan suunnitelmaa ja vapauttamissuunnitelmaa, millainen yhteys asumisella on rikollisuuteen ja siitä irtautumiseen sekä aiempia tutkimuksia.

Vapautta valmistelevien virkamiehien näkemys asunnottomuuden määritelmästä on yhteneväinen mutta koska vankiloissa keskustellaan asunnottomuudesta vähän, on riski erilaisille tulkinnoille olemassa. Osa vankiloiden vapauttamissuunnitelman käytännöistä ovat ongelmallisia virkamiesten näkökulmasta. Inhimillinen erehdys nostettiin isoimmaksi syyksi vangin asuntotilanteen merkitsemättä jättämiselle.