KATU – kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen materiaalit

Nuorisoasuntoliiton koordinoima KATU-hanke kehitettiin vähentämään rikostaustaisten nuorten asunnottomuutta sekä parantamaan arjenhallintaa työparimallia hyödyntämällä. Työparimallissa rikostaustainen koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen toteuttivat asiakas- ja kehittämistyötä jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen. Toiminnan tavoitteena oli rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentämisen ja elämän- ja arjenhallinnan paranemisen lisäksi uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen parantuminen rikoserityisyyden kysymyksissä.

KATU-hanke toimi Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää sekä Kemi-Tornio -alueilla.

Hankkeen aikana tuotettiin runsaasti materiaalia, kuten huoneentauluja, työparimalliopas, Asumisen ABC vankilasta vapautuville sekä useampi video hankkeen kokemuksista.

KATU-hanke päättyi alkuvuodesta 2024, mutta toiminta jatkuu KATU2.0-hankkeiden avulla Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksissä