Meriheimo – nuorten oma väylä! (2018–2020)

Meriheimotoiminta toiminta tukee nuorten muuta elämäntilannetta:kuntoutumista, työpajatoimintaa, opintoja tai niihin hakeutumista.

Meriheimo oli Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön (STAF) yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke.

Se tähtäsi seikkailukasvatuksen ja palveluohjauksen menetelmin haastavassa elämäntilanteessa olevien, pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan ja asumis- sekä työelämätaitojen vahvistamiseen.

Hankkeessa kehitettiin uudenlainen toimintamalli ja mukana oli monialainen kumppaniverkosto. Toimintamuotoina olivat STAFin organisoimat Sail Training -merivalmennukset eri pituisilla purjehduksilla kuunari Helenalla, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki sekä palveluohjaus. Näiden kautta nuoria tuettiin saamaan ystäviä ja harrastuksia sekä hakeutumaan koulutukseen ja töihin.

Lisätietoja hankkeesta