Kyvyt-hanke: Pienin Askelin Polkuja osallisuudesta toimijuuteen – päihdeongelmista kärsivien henkilöiden toimintakyvyn edistäminen

Jarkko Partasen opinnäytetyö (Yamk) tarkastelee Kyvyt -hankkeen (ESR) vaikutuksia osallistujien elämäntilanteisiin. Päihdekuntoutujien elämäntilainteisiin vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkasteltiin perustarpeiden ja psykologisten tarpeiden, itsemääräytymisen, päihderiippuvuuden ja siitä kuntoutumisen sekä haittoja vähentävän päihdetyön, osallisuuden kokemuksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja aktiivisen työllisyyspolitiikan toimien kehyksissä. Opinnäytetyö kytkeytyy työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn teemoihin.

Johtopäätöksissä esitetään uuden aikuisille tarkoitetun ohjaamo tyyppisen palvelun perustamista, joka on tarkoitettu edistämään ja tukemaan päihdekuntoutujien ja päihteiden käyttäjien elämänmuutosta.