”Kotini on siellä, missä koen olevani arvostettu” – 1990-luvulla pakolaisina Suomeen tulleiden asumiskokemuksia suomalaisessa kerrostaloyhtiössä

Maija Hentilä ja Anna Kattilakoski

Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki