Asunnottomat 2021 – ARAn selvitys 2/2022

Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 3 950 yksinelävää asunnotonta, mikä on 390 vähemmän kuin vuonna 2020. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1320, määrä lisääntyi 260:llä. Pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi toisena vuonna peräkkäin. Tiedot perustuvat ARAn kokoamiin tietoihin.

Vuoteen 2020 verrattuna yksinelävien asunnottomien määrä väheni Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Kaikista asunnottomista valtaosa on pääkaupunkiseudulla (47%). Asunnottomia oli 103 kunnassa.

Naisten osuus asunnottomista oli 23%. Asunnottomien nuorten, naisten ja maahanmuuttajataustaisten määrät laskivat edellisvuodesta.

Asunnottomista 65% majailee tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Asuntoloissa, majoituslaitoksissa asuu 8% asunnottomista. Ulkona, porrashuoneissa tai ensisuojissa asusti 17% asunnottomista.

Koronapandemian vaikutukset voivat näkyä asunnottomuustilastoissa pidemmällä aikavälillä. Usea kunta mainitsi antamissaan tiedoissa, että päihde- ja mielenterveysongelmat ovat korona-aikana lisääntyneet ja kaikkein haastavimmassa tilanteessa olevien tilanne on entisestään vaikeutunut.