Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli säätiölle kasvun vuosi. Teimme töitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vahvistimme asemaamme Suomen neljänneksi suurimpana vuokranantajana. Avaintekijänä asunnottomuuden poistamisessa on kohtuuhintaiset asunnot. Vuokra-asuntokantamme kasvoi viime vuonna 17 000:een.

Huomionosoituksena tekemästämme työstä saimme Asukasliitto ry:n jakaman tunnustuksen kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä ja aidosta yleishyödyllisyydestä.

Lisäksi monipuolistimme rahoituspohjaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli säätiölle kasvun vuosi. Teimme töitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vahvistimme asemaamme Suomen neljänneksi suurimpana vuokranantajana. Avaintekijänä asunnottomuuden poistamisessa on kohtuuhintaiset asunnot. Vuokra-asuntokantamme kasvoi viime vuonna 17 000:een.

Huomionosoituksena tekemästämme työstä saimme Asukasliitto ry:n jakaman tunnustuksen kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä ja aidosta yleishyödyllisyydestä.

Lisäksi monipuolistimme rahoituspohjaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

Vuosi 2018 oli Y-Säätiölle monella tavalla onnistunut. Vahvistimme asemaamme asunnottomuuden ennaltaehkäisyn puolesta puhujana ja Suomen neljänneksi suurimpana vuokranantajana. Huomionosoituksena tekemästämme työstä saimme Asukasliitto ry:n jakaman tunnustuksen kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä ja aidosta yleishyödyllisyydestä.

Y-Säätiö-konsernin vuokra-asuntojen kokonaismäärä ylitti 17 000 rajan. Asuntomäärää kasvattivat uudisrakentaminen ja yksittäisten asunto-osakkeiden ostot. Näkemyksemme mukaan asunnottomuus voidaan poistaa kahdessa hallituskaudessa rakentamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Laajensimme rahoituspohjaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Saatuja varoja käytetään uusien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja ostoihin.

Kansainvälinen kiinnostus Suomen Asunto ensin -mallia ja Y-Säätiötä kohtaan jatkui vilkkaana. Samalla Y-Säätiön asema
kansainvälisesti tunnustettuna asunnottomuuden vähentämisen asiantuntijana vahvistui ja yhteistyöverkostomme laajeni
myös uusiin ulkomaisin toimijoihin.

Asunto ensin -malli ei ole kuitenkaan ainoa keino vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Säätiön periaatteiden mukaisesti haluamme tukea myös asukkaidemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Tästä esimerkkinä vuonna 2018 käynnistynyt Uuras-
työllistymisohjelma, jonka tavoitteena on luoda uusia työmahdollisuuksia asukkaillemme.

Asumisneuvonta puolestaan on osoittanut merkityksellisyytensä häätöjen ja asukkaiden taloudellisten vaikeuksien ratkomisessa.
Lisäksi järjestimme lukuisia asukastapahtumia vahvistaaksemme asukkaidemme yhteisöllisyyttä. Y-Säätiön toiminnan vaikuttavuus
perustuu sekä säätiön sisäiseen yhteistyöhön että laaja-alaisiin kumppanuuksiin. Perinteisten kumppanien, kuten kuntien, lisäksi uusia kumppanuuksia on syntynyt esimerkiksi kiinteistökehityshankkeissa sekä palvelujen ja asumiskonseptien kehittämisessä.
Jatkamme aktiivisesti säätiön strategian mukaisia tavoitteita tukevien kumppanuuksien hakua.

Pidämme tunnustuksena työllemme myös sitä, että olemme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen suurin avustuksensaaja
vuonna 2019.

Juha Kaakinen
Y-Säätiön toimitusjohtaja

Hallituksen_toimintakertomus_ja_tilinpäätös_2018_netti

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Vuokraustoiminnan tuotot / Liikevaihto (milj. €)

Varsinaisen toiminnan tuottojäämä (milj. €)

Bruttoinvestoinnit (milj. €)

Taloudellinen käyttöaste (%)

Omavaraisuusaste konserni (%)

Asuntojen lukumäärä (kpl)

Muuta tapahtunutta

2800
asukasta osallistui asukastapahtumiin
Asumisneuvonnalla pystyttiin estämään ongelmien pahenemista
437
asuntoa oli rakenteilla
Toimintaamme tutustui kymmeniä kansainvälisiä vieraita
17000
vuokra-asunnon merkkipaalu ohitettiin
Asema Suomen 4. suurimpana vuokranantajana vahvistui

Vuoden varrelta

Eriarvoisuustyöryhmä: Asunnottomuus puolitettava

Pääministerin asettama eriarvoisuutta pohtinut työryhmä esittää lisää kohtuuhintaista asumista ja toimia asunnottomuuden puolittamiseksi.

Lue lisää

Y-Säätiön nettisivut ovat uudistuneet

Päivitetyssä visuaalisessa ilmeessä näkyy jatkossa turvaverkkoa kuvaava elementti.

Lue lisää

Juha Kaakinen palkittiin Helsinki-päivässä

Y-Säätiön toimitusjohtaja palkittiin kultaisella Helsinki-mitalilla, joka on Helsingin kaupungin korkein tunnustus työstä kaupungin hyväksi.

Lue lisää

Asukkaat avaavat ovensa asuntomessutapahtumassa

Jätkäsaaressa pääsee paitsi tutustumaan M2-Kotien taloihin ja asukkaisiin myös saunomaan. Omistamamme M2-Kodit on mukana Asuntomessujen Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtumassa.

Lue lisää

Y-Säätiölle Vuoden Asukastoimija -tunnustus

Asukasliiton jakama tunnustus annettiin kiitokseksi kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä ja aidosta yleishyödyllisyydestä.

Lue lisää

Y-Säätiö-konsernille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti

Kuluneen vuoden aikana Y-Säätiö-konsernissa on pilotoitu käytännönläheistä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Nyt myönnetty sertifikaatti kertoo sitoutumisesta toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassi-kriteerien noudattamiseen.

Lue lisää

Asunnottomuus on poistettavissa kahdessa hallituskaudessa

Avaintekijä asunnottomuuden poistossa on kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen. Tämän osoittavat useat esimerkit maailmalta. Y-Säätiö julkaisi tänään #Kotiin2026-hallitusohjelmatavoitteensa, johon on koottu keinot asunnottomuuden poistamiseen kahdessa hallituskaudessa.

Lue lisää

Y-Säätiö laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Y-Säätiö laskee liikkeeseen ensimmäisen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainansa 4.10.2018. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja se erääntyy 4.10.2023. Lainalle maksetaan kiinteää 3,125 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä yli 25 sijoittajaa.

Lue lisää

Suomalainen asunnottomuustyö sai historiikkinsa

Asunnottomuuspolitiikan murros on nyt koottu kirjaksi. Yömajasta omaan asuntoon kertoo ongelman selättämisestä ja asunto ensin -mallin synnystä.

Lue lisää