Uusi Y-Säätiön tutkimus tarkastelee Asunto ensin -ohjelman vaikutusta nuoriin

  • 17.2.2022
  • Uutinen

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ohjelman vaikutuksia nuoriin, jotka kokivat tai olivat vaarassa kokea asunnottomuutta.  Tarkoituksena on myös tarkastella rahallisia säästöjä, joita ohjelma on mahdollistanut.

Uusi Y-Säätiön tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä ovat Asunto ensin -ohjelmasta koituvat taloudelliset säästöt sekä sen laajempi vaikutus nuorten elämään. Tarkastelun kohteena ovat nuoret, jotka kokivat tai olivat vaarassa kokea asunnottomuutta ennen joulukuuta 2021.

”Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tärkeää tietoa nuorten asunnottomuutta vähentävien ja ehkäisevien ohjelmien vaikuttavuudesta. Havainnoistamme voi olla hyötyä päättäjille ja palveluntarjoajille asunnottomuutta koskevien toimintamallien ja palveluiden parantamisessa”, Y-Säätiön tutkija Elisabetta Leni kertoo.

Vuonna 2020 Suomessa oli 854 alle 25-vuotiasta asunnotonta ihmistä (ARA, 2021). Nuorten asunnottomuuteen on pyritty vaikuttamaan Asunto ensin -mallin mukaisilla asumisratkaisuilla.

Mallin mukaan asunto ei ole palkinto, jonka saa vasta, kun elämä on mallillaan. Asunto on ihmisoikeus ja perusta, jonka päälle kaikki muu rakentuu.

Asunto ensin -malli on kustannustehokas tapa torjua asunnottomuutta

Asunto ensin -malli on kannattava asunnottomuustyön ratkaisu myös yhteiskunnan näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että säästöt yhden henkilön tarvitsemien palvelujen osalta ovat merkittävät verrattuna kustannuksiin, jotka aiheutuisivat ihmisen ollessa asunnottomana.

Y-Säätiön tutkijoiden tarkoituksena on tarkastella rahallisia säästöjä, jotka aiheutuvat ohjelman suoraan aikaansaamista muutoksista nuorten sosiaali-, terveydenhuolto- ja oikeusalan palvelujen sekä sosiaalietuuksien käytössä.

Taloudellista analyysia täydennetään arvioimalla muita tuloksia, kuten elämänlaatua, kykyä itsenäiseen elämään ja sosiaalista toimintakykyä.

”Tutkimus perustuu hallinnollisiin tietoihin ja kyselytutkimuksiin, joilla mitataan palveluiden käyttöä. Kyselyillä kerätään tietoja osallistujien elämänlaadusta, koetusta sosiaalisesta tuesta, yhteisöihin integroitumisesta ja syrjintäkokemuksista”, Y-Säätiön tutkimuspäällikkö Saija Turunen kertoo.

Tutkimusaineiston kerääminen on nyt alkanut. Aineistoa kerätään kahden vuoden ajan. Tutkimustulosten arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.

Lisätietoja tutkimuksesta: päätutkija Elisabetta Leni, elisabetta.leni@ysaatio.fi