Uuras-työkeikkoja tehty ennätysmäärä

  • 4.5.2021
  • Uutinen

Y-Säätiön Uuras-työllistymisohjelman kautta on tehty yli 2000 työkeikkaa. ”Meillä keikkatyö on aina reilua tekijälleen”, kertovat kehittämiskoordinaattori Eero Untamala ja yritysyhteistyön kehittäjä Maria Honkanen.

Keikkatyöllä saattaa usein olla työllistymiskeskusteluissa huono maine. Uuras-ohjelmassa keikkatyö nähdään positiivisena asiana.

Viisi vuotta sitten aloitettu Uuras-työllistymisohjelma tukee Y-Säätiö-konsernin asukkaita työmahdollisuuksien saamisessa. Ohjelma tarjoaa muun muassa keikkatöitä, joita voi ottaa vastaan Treamer-sovelluksen kautta.

”Esimerkiksi työmarkkinoille palaavalle henkilölle keikkatyö on oiva mahdollisuus laskeutua pehmeästi työelämään. Myös talousongelmista kärsivälle asukkaalle keikkatyö on hyödyllinen, sillä esimerkiksi vuokranmaksuongelmiin on mahdollista saada apua lyhyelläkin aikavälillä. Ohjat voi ottaa omiin käsiin, sen sijaan, että joutuisi odottamaan lausuntoja tai palaveriaikoja”, kertoo Uuras-työllistymisohjelman kehittämiskoordinaattori Eero Untamala.

Uuraan kautta on Y-Säätiön ja M2-Kotien asukkaiden mahdollista saada helposti ja nopeasti lisätuloja. Työssä noudatetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta ja palkka suoritetusta työkeikasta maksetaan aina seuraavan viikon keskiviikkona. Palkka on mahdollista ohjata myös suoraan vuokranmaksutilille.

Keikkatyölle on lomautuksien takia ollut kysyntää

Kulunut koronavuosi on vaikuttanut negatiivisesti monen työtilanteeseen. Tilapäistyövoimasta on yleisesti tingitty, mutta Uuraan kohdalla keikkatöiden määrä on lisääntynyt. Vuonna 2019 ohjelman kautta tehtiin 661 keikkaa, kun vuonna 2020 tehtyjen keikkojen määrä oli kolminkertainen, 2034.

”Meidän keikkatyömme toteutuvat aloilla, joita Y-Säätiö-konsernin on täytynyt hoitaa koronasta huolimatta. Esimerkiksi lumitöitä, muuttoapua ja kiinteistöhuoltotehtäviä on ollut ollut tarjolla runsaasti”, Untamala muistuttaa.

Reilun keikkatyön periaate on Y-Säätiö-konsernin sisällä otettu tosissaan ja koronan vuoksi työvoimasta karsimisen sijaan keikkoja on päinvastoin pyritty järjestämään entistä enemmän.

Koronan myötä erityisesti moni ravintola- ja matkailualan osaaja on joutunut lomautetuksi. Lomautuksien määrä on näkynyt myös Uuras-ohjelmassa lisääntyneinä yhteydenottoina ja keikkatyöläisten määränä.

”Yhä useammalla on ollut tarvetta lisätienesteille. Lomautettujen työntekijöiden lisäksi myös esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset ovat kiinnostuneet keikkatöistä. Kokonaisuudessaan keikkatyöläisten, eli Y-Tekijöiden kanta on kasvanut koronavuonna”, toteaa Uuras-ohjelman yritysyhteistyön kehittäjä Maria Honkanen.

Uuraan kautta järjestynyt muuttoapu helpotti väistöasuntoon siirtymistä

Alkuvuodesta M2-Kotien taloissa Talinrannassa ja Pihlajamäessä oli käynnistymässä Koti kuntoon -peruskorjaus, jonka ajaksi asukkaiden oli muutettava väistöasuntoihin. Remonttien yhteydessä pilotoitiin kaikille tarjottavaa Uuras-muuttoapua. Asukkaiden oli mahdollista pyytää reipasta käsiparia päivän ajaksi auttamaan tavaroiden siirtelyssä.

Muuttoavun lisäksi asukkaiden oli mahdollista lainata apuvälineitä, kuten nokkakärryjä.

Muuttoapu järjestyi Uuras-työllistymisohjelman avulla. Muut M2-Kotien asukkaat pystyivät ilmoittautumaan muuttokeikkatyöläisiksi Treamer-sovelluksen kautta.

”Muuttoapupilotti oli kaikin puolin onnistunut kokemus. Asukkaat olivat todella kiitollisia muuttoavusta, joka helpotti stressaavaa muuttotilannetta huomattavasti. Toisaalta myös moni asukas sai muuttokeikasta helposti lisätienestejä”, Untamala kuvailee.

Työllistyminen on tärkeä osa asukkaiden hyvinvointia

Y-Säätiön strategiaan on kirjattu tavoite asukkaiden taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisestä. Uuras-ohjelmalla on tämän strategiatavoitteen toteutumisessa tärkeä rooli. Taloudellisen tilanteen helpottamisen lisäksi työllä on merkittävä tehtävä myös osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

”Työnteko on olennainen osa merkityksellistä elämää. Monelle keikkatyö on antanut onnistumisen kokemuksen, vaikka aiemmasta työkokemuksesta olisikin aikaa”, kertoo Untamala.

Hyvinvoinnin edistämisen lisäksi asukkaiden työllistyminen on myös muiden asukkaiden etu.

”Esimerkiksi talon lumityöt hoituvat paljon nopeammin, kun tekijänä on talon oma asukas, joka asuu valmiiksi jo pihapiirissä. Tämä helpottaa suuresti myös kiinteistöpalvelujen työtaakkaa”, sanoo Honkanen.

Keikkatyö on aina reilua tekijälleen

Uuras-ohjelmassa noudatetaan Reilun keikkatyön periaatetta, johon kuuluvat muun muassa

  • kattavat ja esteettömät perehdytysmateriaalit
  • nopea palkanmaksu
  • palaute, joka motivoi ottamaan vastaan myös muita työkeikkoja

Keikkatyö voi olla myös ponnahduslauta työelämään. Työssään yritysyhteistyön kehittäjänä Honkanen auttaa asukkaita löytämään myös pidempiä työsuhteita yhteistyökumppaneilta.

”Kirjoitamme mielellämme suosituksia keikkatöistä ja tarjoamme apua työnhakuun. Moni Y-Tekijä on työllistynyt myöhemmin myös pidempään työsuhteeseen”, Honkanen iloitsee.

Tutustu Uuras-työllistymisohjelmaan!