Koulutus: Huoneenvuokralaki ja itsemääräämisoikeus 28.2.2024 klo 12:00-15:00

Tässä paljon toivotussa koulutuksessa perehdymme asumisen juridisiin kysymyksiin eri näkökulmista sekä keskustelemme asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista asumissosiaalisen työn toimintaympäristössä. Kuulemme, miten huoneenvuokralaki määrittää asumista ja mitä itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoittaminen tarkoittavat lain mukaan ja käytännössä. Koulutus soveltuu erityisesti asumissosiaalisen työn ammattilaisille sekä muille asuntotoimijoille. Koulutuksessa puhumassa Y-Säätiön konsernilakimies Timo Mutalahti ja Ruusulankadun asumispalveluyksikön päällikkö Paula Ahonen.

Koulutus on maksuton ja siihen voi osallistua joko läsnä tai etäyhteydellä.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Materiaali:

Asukaan oikeuksia ja velvollisuuksia -muistilista – Timo Mutalahti

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen tuetussa asumisessa – Paula Ahonen

Avainsanoja:

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Näin vuokranantaja realisoi vuokravakuuden

Ulosottolaitos ja häätö

Summaarinen riita-asia

AHVL Finlex täältä pykälä 61

Hyvä vuokratapa