Asumisneuvontakoulutus: Ikääntyneiden asumisneuvonta

Verkostokehittäjien, ARAn ja Helsingin kaupungin asumisneuvonnan yhteistyössä järjestämässä asumisneuvontakoulutuksessa
paneudutaan ikääntyvien asumisneuvontaan. Kuulemme Seinäjoen asumisneuvonnasta ja siitä mikä
on asumisneuvonnan rooli ikäihmisten asumisen haasteissa.

Miten ikääntyvien päihteidenkäyttö
otetaan puheeksi? Siitä on kertomassa Jan Holmberg.

Ohjelma

Ilmoittautuminen paikan päälle

Ilmoittautuminen etäosallistujaksi

Esitykset:

Asumisneuvonnan käytännöt Seinäjoella

HelppiSeniori – Jonna Adhikari Seniori-Info