Asumisneuvontakoulutus: Asunnon huono hoito -keräilypakko, siivottomuus ja asunnon tuholaiset

Päivitys 25.8: Koulutuksen Ohjelma 20.9

Ilmoittaudu tapahtumaan: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1335701&SID=5ea2ccdf-8f9e-4f8f-af27-9abd590dc87d&dy=919642156

Verkostokehittäjät järjestää yhdessä ARAn kanssa asumisneuvonnan koulutuksen, jossa perehdytään mm. keräilypakon takana vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi puhutaan muista asunnon huonoon hoitoon liittyvistä ilmiöistä kuten siivottomuudesta ja asunnon tuholaisista.

Esitysmateriaalit: