Asumisneuvonnan koulutus: moniammatillinen yhteistyö ja asumisneuvonnan hyvät käytännöt

Verkostokehittäjien ja ARAn yhteistyössä järjestämässä asumisneuvontakoulutuksessa paneudutaan moniammatilliseen yhteistyöhön sekä erilaisiin asumisneuvonnan malleihin ja hyviin käytäntöihin. Koulutuksessa kuullaan Kuopion ”K3 -projekti vaikeasti asutettaville” mallista sekä Oulun uudesta asumisneuvonnan mallista. Näiden lisäksi kuullaan, miten Vantaalla tehdään monialaista yhteistyötä ja lopuksi kuullaan Y-Säätiön/M2 kotien yhteistyöstä isännöinnin ja asumisneuvonnan välillä.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen etäosallistujaksi

Esitykset:

Oulun asumisneuvonnan uusi malli

Monialainen yhteistyö Vantaan asumisneuvonnassa

Asumisneuvonnan ja isännöinnin yhteistyö