Asumisneuvonnan koulutus: Asumisneuvojan rooli vuokravelkatilanteen ratkaisussa

Verkostokehittäjien ja ARAn yhteistyössä järjestämässä asumisneuvontakoulutuksessa paneudutaan vuokravelkoihin ja asumisneuvojan rooliin niiden ratkaisemiseksi. Koulutuksen alustukissa esiin tulee HEKAn perintäprosessi, jossa asumisneuvonnalla on tärkeä rooli. Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnoilta tulee Jussi Saari kertomaan käytännön näkökulmaa siihen, millainen rooli asumisneuvojalla voi parhaimmillaan vuokravelkatilanteissa olla. Ennakoivasta asumisneuvonnasta on Setlementtiasuntojen Sanna Uotila kertomassa ja päivän päättää Y-Säätiön vuokrareskontran tiimiesimies Tarja Haakana. Tervetuloa mukaan!

Koulutukseen mahtuu ainoastaan etäosallistujaksi!

Ohjelma

Ilmoittaudu etäosallistujaksi

Esitykset:

Helsingin kaupungin asumisneuvonta – Kallinki ja Rautiainen

Asumisneuvojan rooli vuokravelkatilanteissa – Jussi Saari Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry

Ennakoiva asumisneuvonta – Sanna Uotila Setlementtiasunnot Oy

Asumisneuvonta vuokrareskontran näkökulmasta – Tarja Haakana Y-Säätiö