Taloushuolet painavat asunnottomuuden kokeneita

  • 12.10.2020
  • Uutinen

Huoli omasta taloudellisesta tilanteesta varjostaa ihmisiä, jotka ovat asunnottomuuden jälkeen saaneet oman kodin. Asunnottomien yötä vietetään jälleen tulevana lauantaina 17.10. Teemana on tänä vuonna asumisen kalleus.

Asunnottomuustoimija ja vuokranantaja Y-Säätiö selvitti asukkaidensa näkemyksiä omasta sosiaalisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnistaan. Vastaajina olivat asunnottomuutta kokeneet asukkaat, jotka olivat vastikään vuokranneet asunnon Y-Säätiöltä.

Kyselystä nousi esille, että moni vastaaja kokee huolta taloudellisesta pärjäämisestään. Noin puolella vastaajista oli heikentynyt asema työmarkkinoilla, eikä esimerkiksi peruskoulun jälkeen suoritettua tutkintoa. Neljäsosavastaajista kertoi lainaavansa usein rahaa arjen menoihin, kuten ruokaan tai muihin tavanomaisiin kuluihin.

Yli 60 prosenttia vastaajista koki, että heillä on vaikeuksia saada normaalit arjen menot katettua nykyisillä tuloillaan. Neljä viidestä kertoi saavansa tarvittaessa taloudellista apua sukulaisilta tai ystäviltä, että talous pysyy tasapainossa. Tyytyväisimpiä oltiin asuinoloihin.

Y-Säätiö tukee asukkaita antamalla asumis- ja talousneuvontaa

”Tämä on meille yleishyödyllisenä vuokranantajana todella tärkeää tietoa. Me tuemme asukkaiden hyvinvointia antamalla matalalla kynnyksellä asumis- ja talousneuvontaa. Meidän ammattilaisemme auttavat esimerkiksi velkaongelmien selvittämisessä ja tukien hakemisessa”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Y-Säätiön asumis- ja talousneuvonnassa kävijän tilannetta selvitetään aina kokonaisvaltaisesti ja pyritään turvaamaan asumisen jatkuminen. Taloudelliset ongelmat, pienituloisuus ja velkaantuminen kasvattavat asunnottomuuden riskiä.

”Tarjoamme tukea myös taloudellisen tilanteen parantamiseen. Meillä on oma Uuras-työllistymisohjelma, joka tarjoaa kaikille asukkaillemme työmahdollisuuksia matalalla kynnyksellä. Työkeikoista saadut tulot voi halutessaan ohjata suoraan vuokranmaksuun.”

Y-Säätiö ei kerää vuokraamillaan asunnoillaan voittoa, vaan vuokrat ovat omakustanneperustaisia.

Vastaajat kokivat oman kodin mahdollistavan ihmissuhteet

Kun vastaajilta kysyttiin viime vuoden kohokohtaa, oman asunnon saaminen nousi selkeäksi ykköseksi.

Asunto on paljon enemmän kuin vain katto pään päällä. Moni asukas koki kodin parantavan heidän sosiaalisia suhteitaan. Se mahdollisti esimerkiksi vanhojen ihmissuhteiden ylläpidon ja uusien muodostamisen. Moni nosti esille sen, että oman kodin kautta pääsi luomaan suhteen uudelleen esimerkiksi omiin lapsiin.

”Viimeisen vuoden kohokohdiksi nostettiin myös elämäntilanteen muutokset, kuten koulun aloittaminen, työpaikan saanti tai raitistuminen. Moni näistä hyvistä asioista olisi hankala tai jopa mahdoton toteuttaa ilman omaa asuntoa. Tämän vuoksi Asunto ensin -malli on asunnottomuuden poistamisessa ainoa oikea keino”, Juha Kaakinen sanoo.

Kysely toteutettiin haastattelemalla Y-Säätiön uusia asukkaita hyvinvoinnin eri näkökulmista.

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Teemana on ”Oma koti hurjan kallis”. Asunnottomien yö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton tapahtuma, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

Helsingin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna koronatilanteen vuoksi virtuaalisena. Yhteistyökumppanina on Kansallismuseo, josta tulee verkkolähetys lauantaina klo 16 alkaen. Tapahtuma on kaikille avoin.